Artikel FD Selections: Pensioen en duidelijkheid

Twee zaken die mij de opgelopen week opvielen, die mijlenver van elkaar afstaan, maar toch een gemeenschappelijk probleem kennen.

Het oordeel over de heer Zalm en de lotgevallen tijdens de Pensioen EHBO in Tilburg.

Allereerst de perikelen omtrent Zalm. Hij is, zo lees ik in de krant en daarover bestaat ook geen discussie, zowel door DNB als door de AFM opnieuw beoordeeld met als eindconclusie, hij kan aanblijven als topman van ABN AMRO. Prima. Ook blijkt zonder discussie dat de bevoegdheid om het definitieve eindoordeel te geven is toebedeeld aan DNB. Ook goed.

Maar waarom dan zoveel discussie, die nergens toe leidt, dat de AFM vond dat hij niet gehandhaafd kon worden en DNB wel? En, waarom moet dat zo pontificaal, het lijkt wel de Story of Privé, gebracht worden. Volgens mij is er niets aan de hand. Ja, je kunt het eens zijn met het oordeel van DNB en de AFM of niet. DNB zal hem het voordeel en de AFM het nadeel van de twijfel hebben gegeven. Hoe het ook zij, eigenlijk weet ik het nu dus nog niet: is hij nu wel geschikt om ‘ons’ geld te redden of niet. Dat wil ik graag weten! En daarvoor was het hele onderzoek toch ook bedoeld? Wat zijn we dus weer lekker bezig geweest! Vooral qua communicatie.

Tijdens de Pensioen EHBO van de Universiteit van Tilburg op een winderige, koude zaterdagochtend onlangs, wilden de belangstellenden uiteindelijk ook maar een ding weten. Hoeveel pensioen krijg ik, vanaf wanneer, en hoeveel is dat netto. Dat aan die eenvoudige en vooral logische vraag UPO’s (duidelijke en onduidelijke), basis- en aanvullende pensioenregelingen, de AOW, overgangsregimes op basis van VPL, WAO/WIA-uitkeringen, nabestaandenpensioen op risico- of opbouwbasis, spaarloon- en levenslooprekeningen en zo een op de 3 echtscheidingsconvenanten ten grondslag lagen, die dus doorgespit, beoordeeld en geconcretiseerd moesten worden, daar hadden ze natuurlijk geen boodschap aan. Dat was het pakkie an van de student/professional. En daarvoor kwamen ze nu juist.

Kijk, moeilijke dingen makkelijk brengen, dat is de kunst. Moeilijke dingen moeilijk brengen is niet zo moeilijk. U herinnert zich toch die docent of die professor die moeilijke materie zo heerlijk eenvoudig kon brengen? Zo eenvoudig dat u het begreep? Daar gaat het om in pensioenland. Net zoals wij de belangstellenden via het inventarisatieformulier naar dat ene eindpunt leidden, zo had de Cie Scheltema ook moeten oordelen over Zalm. Geschikt of ongeschikt. De rest vechten ze onderling maar uit buiten de publiciteit.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015