Artikel FD Selections: Pensioen: ?Er is wat aan de hand met uw pensioen?!?

Met deze boodschap kwam een 5-tal grote pensioenfondsen vrijdag in diverse kranten. Een soort coming out. Minister Donner kwam vrijdag ook met een reactie. Hij wil de pensioenuitkeringen mee laten bewegen met de financiële markten. Een onzalig idee, moet ik – helaas – concluderen.

Wat is er nu echt aan de hand en wat gaan we er aan doen? Het belangrijkste uitgangspunt hierbij moet zijn dat het maar om één partij gaat en dat is de deelnemer. Iedereen betrokken bij pensioen moet zich ‘ondergeschikt’ maken aan het belang van de deelnemer. Plat gezegd: het is hun geld! Verder mag een ding niet en dat is de marktrente de schuld geven en een ding moet wel, dat is beter en vooral eerlijk en open communiceren.

Nu we voor het eerst in de pensioengeschiedenis met een grootschalige uitkeringsfase te maken krijgen wordt pensioen manifest en krijgt dus aandacht. Je kunt pensioenprofessionals niet verwijten dat zíj geen aandacht hebben gehad. Deelnemers hadden geen behoefte aan informatie. Dat is nu anders. Dus moeten we transparant communiceren. Er is namelijk wel degelijk wat aan de hand.

Iedere deelnemer denk dat hij of zij 70% van het laatstverdiende salaris krijgt met indexatie, en dat ook nog een keer 100% zeker. Nu wordt hij of zij teleurgesteld in die verwachting.

Dáár zullen we eerst door heen moeten. Wie wie in slaap heeft gesust is niet meer relevant, soms is gebeurd gebeurd, maar we moeten wel nu wakker worden.

Dat alles juist nu bij elkaar komt: een grootschalige pensionerende babyboomgeneratie, tegenvallende beleggingen (de economische crisis) en een toenemende levensverwachting is stomme pech. Maar, anders was de klap van de teleurstelling echt over een paar jaar ook gekomen.

De marktrente de schuld geven is naïef. De marktrente is de marktrente, die bepaalt de waardering van de verplichting. Wij – in pensioenland – bepalen echt niet de marktrente (zó belangrijk is pensioen nu ook nog weer niet!). Een andere marktrente hanteren voor de verplichtingen is dan ook naïef. En papieren oplossing. Dat is het ‘wegdefiniëren’ van het probleem. Blijf dan gewoon volhouden dat er niets aan de hand is en het allemaal vanzelf goed komt, dat is nóg makkelijker…..

De echte oplossing is beter communiceren. Eerlijk communiceren en open communiceren. We hebben ons te rijk gerekend, we hebben elkaar in slaap gesust, en worden nu met een schok wakker. We moeten hogere buffers hanteren of meer onzekerheid accepteren. Echter de deelnemer wil gewoon weten waar hij of zij aan toe is. Je kunt niet ieder jaar, of iedere 2 jaar, de uitkering maar laten fluctueren afhankelijk van wispelturige en volatiele marken. Hoe kom je erop! Een studeerkameridee.

Dus, gewoon afstempelen als het nodig is, daarvoor hebben we nu juist regels. Dat we zo om de 5 à 10 jaar regels tegen het licht houden is logisch, maar dus niet nu. Verder veel grotere buffers hanteren en vooral deelnemers echt, echt eerlijk informeren. Nogmaals, het is hun geld dat ‘wíj’ mogen beheren, niet andersom. Degene die dat niet snapt is echt naïef.

Deelnemers/consumenten laten zich anno 2010 echt niet meer voor de gek houden. De boodschap dat pensioen én niet zeker is én aanzienlijk lager uitpakt dan verwacht is een vervelende, maar moet wel – en heel snel –gebracht worden. Anders ‘dondert’ het zaakje echt in elkaar!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015