Artikel FD Selections: Pensioen & Europa

Minister Kamp heeft aangegeven niet akkoord te gaan met verzwaarde solvabiliteitseisen voor pensioenfondsen. Ook onze pensioenrapporteur in Europa, Pieter Omtzigt, is die mening toegedaan. De vraag is of ze een juiste kijk op Europese pensioenzaken hebben.

Het Europees Witboek – ‘een agenda voor adequate, veilige en houdbare pensioenen’- zet in op de volgende zaken:
• verhoging arbeidsparticipatie;
• met daarbij gelijke kansen voor vrouwen;
• verhoging pensioenleeftijd;
• verhoging deelname aan pensioenregelingen;
• groter aandeel kapitaalgedekte pensioenen.

Ook zet ze in op een grotere – grensoverschrijdende - marktwerking en het wegnemen van obstakels bij overdracht van pensioen bij werken in/emigreren naar andere lidstaten.

Allemaal zaken waar je het mee eens móet zijn.

Vervolgens – en vanuit Europees perspectief is dat logisch – stelt de EC dat aanvullende – en dus kapitaalgedekte – pensioenen, veilig moeten zijn, ofwel een voldoende mate van zekerheid moeten bieden.

Wij moeten ons realiseren dat ‘de rest van Europa’ het vooral moet hebben van een te lage pensioenleeftijd in combinatie met een aanzienlijk te hoog aandeel omslagstelsel. Of dat nu écht erg is, is weer de vraag, de Fransen vinden namelijk (nog) van niet!

Twee zaken die vervolgens aandacht behoeven. Allereerst de vraag of wij in staat zijn Europa onze wil op te leggen? Ik vermoed van niet. En vervolgens de vraag of we dat überhaupt moeten willen?

Het gevolg van het witboek is meer internationale marktwerking – maar daarvoor hebben wij toch juist Europa!-, meer en sneller overstappen naar DC-regelingen – dat gaat toch gebeuren, of ‘we’ dat nu leuk vinden of niet, laten we dus maar leren er mee om te gaan en dan ‘wereldkampioen’ DC worden - en vooral meer keuzemogelijkheden voor werknemers. Om te kiezen voor individueel of collectief en voor zekerheid of meer risico. Het gevolg is ook meer eigen verantwoordelijkheid voor werknemers en misschien ook wel voor werkgevers, buiten de verplichtstelling (qua uitvoering) om.

Ik zit dus níet op de lijn van Kamp en Omtzigt en denk ook niet dat zij op de juiste lijn zitten! Laten we maar ‘meebewegen’ met Europa, wereldkampioen (collectief) DC worden en inzetten op kennisverhoging van werkgevers en werknemers (en ook alle andere ingezetenen, vooral ZZP-ers) over pensioen en andere financiële zaken. Want, dat is ook weer gebleken de afgelopen weken, qua pensioenkennis lopen we inmiddels hopeloos achter in Nederland! En een goed – want dat hebben we echt wel - pensioensysteem is prachtig, maar het moet zich wel ontwikkelen én de spelers moeten wel in staat zijn het ‘uit te voeren’.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015