Artikel FD Selections: Pensioen: Het ?gevaarlijke? PensioenAkkoord

Hakken
Met de hakken over de sloot heeft het PensioenAkkoord het gered. Of FNV Bondgenoten en AbvaKabo zich zonder morren zullen overgeven aan de onderhandelingstafel valt te bezien. De algemene looneis van 2,5% én € 300 zet de toon alvast.

Wat is het geworden?
De belangrijkste zaken op een rij:
AOW: pensioenleeftijd naar 66 (2020) en vervolgens naar 67 (2025); verhoging uitkering met 0,6% per jaar; doorwerkbonus vanaf 61 jaar, levensloopgeld én vitaliteitsgeld mogen gebruikt voor vroegpensioen. Voor iedereen met € 3.000,-- of meer levenslooptegoed op 31 december 2011 blijft de huidige levensloopregeling bestaan.
Pensioen: pensioenleeftijd naar 66 (2013) en naar 67 (2015). Opbouwpercentage blijft gelijk. Werkgevers betalen niet meer pensioenpremie dan nu. Als het tegenvalt qua toename levensverwachting of rendement worden de uitkeringen aangepast.
Ook de lijfrentepremie-aftrek en de dotatie aan de oudedagsreserve worden iets lager.
Spaarloon en levensloop worden afgeschaft en ververvangen door de vitaliteitsregeling: hierin kan € 5.000 per jaar ingelegd, tot een maximum van € 20.000. Per jaar mag maximaal
€ 20.000 opgenomen worden (zónder bestedingsbeperkingen) maar vanaf 62 jaar wordt dat verlaagd naar € 10.000,--.

Waarom gevaarlijk?
Het is een gevaarlijk PensioenAkkoord omdat de werkgevers niet meer verantwoordelijk zijn voor tegenvallers én omdat pensioenfondsen die tegenvallers mogen ‘wegpoetsen’ door meer te anticiperen op toekomstige rendementen én tegenvallers in 10 jaar te repareren. Daardoor wordt het volledige risico verschoven naar jongeren. Het ware beter geweest dat het huidige Financiële ToetsingsKader was gehandhaafd, waarbij er uiteraard wel gekeken had moeten worden naar de te hanteren rekenrente en de herstelperiode (alhoewel de huidige herstelperiodes van 1 repectievelijk, 3 – bij de 2008/9-crisis verlengd tot 5 jaar – en 15 jaar echt nog niet zo gek zijn). Nu kan elke tegenvaller worden gepareerd met: het wordt vanzelf weer beter. Een beetje naïef.

Conclusie
Met dit PensioenAkkoord is er niet zoveel gewijzigd. De aanpassing van de pensioenleeftijd is met name voor de lagere inkomens grotendeels teniet gedaan door allerlei toezeggingen. Wel is het natuurlijk zo dat werknemers zélf moeten sparen voor de vervroeging naar 65 jaar. Dat zullen ze ongetwijfeld aan de CAO-tafel opeisen. Gevaarlijk is dat pensioenfondsen teveel de ruimte krijgen om nu al rekening te houden met toekomstige rendementen. Als dat tegenvalt zal de ‘druk’ om nog risicovoller te opereren alleen maar groter worden.
Ook DNB heeft dat geconstateerd. Met dit PensioenAkkoord wordt de druk op intergenerationele solidariteit verhoogd. De vraag is hoe dat gaat uitpakken. Ik vrees het ergste. Laten we hopen dat de rendementen goed zullen zijn de komende jaren. Maar ook daar heb ik mijn grote twijfels over. Jongeren kan ik alleen maar adviseren om of ZZP-er te worden en het zelf te regelen of per omgaande ‘hun’ plek in de pensioenfondsbesturen op te eisen en mee te beslissen!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015