Artikel FD Selections: Pensioen: Tijdig, duidelijk, begrijpelijk en juist

Dat zijn de 4 ‘toverwoorden’ die de Pensioenwet aanreikt als het gaat om de kwalitatieve eisen waaraan pensioenuitvoerders moeten voldoen. Dit is de 2e hoofdopdracht die de Pensioenwet in 2007 voorstond. De AFM houdt daar toezicht op. We zijn nu bijna 4 jaar verder. Laten we ze eens even stuk voor stuk bekijken.

Tijdig. Dit heeft vooral betrekking op de UPO’s. Uitgaande van de laatste onderzoeken kunnen we concluderen dat nagenoeg alle UPO’s wel op tijd worden verstuurd.
Wel een aandachtspunt betreffen de UPO’s voor de slapers. In de Pensioenwet staat: eens per 5 jaar. Dat is vaak uitgelegd als, (uiterlijk) in het 5e jaar……. Gelukkig ‘fietst’ het pensioenregister daar doorheen, immers vanaf 2011, dus na 4 jaar al, moeten ook deze rechten vermeld. Net zo goed als het overgangsregimes vergaat, ook dan wacht ‘iedereen’ tot het laatste moment, zo vergaat het dus ook de UPO’s voor de slapers. Zeker nu er vaak niet tot een waardeoverdracht overgegaan kan worden gezien de (te lage) dekkingsgraad of het niet wordt gedaan gezien het belang sec, zou een UPO voor slapers beter ook 1 keer per jaar verstrekt kunnen worden.

Duidelijk en juist. Voor zover ik overzie, zijn de meeste UPO’s en de meeste pensioencommunicatie sec wel duidelijk, in die zin, dat het nagenoeg altijd wel klopt. Of het duidelijk is voor de ontvanger is vers 2. Een mooi voorbeeld hiervan is het indexatielabel. De Tilburgse hoogleraar pensioensociologie Henkens zegt hiervan: “Onthutsend! Een kwaliteitslabel moet in één opslag begrijpbaar zijn. Neem het energielabel op elektrische apparatuur en auto’s. Groen is goed, Rood is fout. Dat is helder”.
Ik ben het wel met hem eens. Bootjes, labels, het zal best kloppen, maar begrijpelijk is het voor ‘Jan met de pet’ niet natuurlijk. Wat wel? Kleurtjes dus!

Het zit ‘m dus in de begrijpelijkheid. Begrijpelijkheid heeft 2 kanten. De boodschap die
Gezonden wordt en de mogelijkheid van de ontvanger om die te begrijpen. Aan de te zenden boodschap kunnen we nog wel wat doen, maar de rek is er al redelijk uit. Ik zie nog maar 2 opties, naast de hierboven genoemde kleurtjes. Allereerst doorgaan met communiceren, steeds maar weer. De kracht van de herhaling dus. De tweede is echter veel belangrijker: het communiceren van dat ene getal. Want, wat wil de ontvanger – en dan zitten we meteen aan de 2e kant van begrijpelijkheid – eigenlijk weten? Maar een ding: hoeveel pensioen krijg ik, vanaf wanneer. Een getal dus maar.……dat moet toch niet zo moeilijk zijn?

Als we dus dat ene getal communiceren (en dan in het Pensioenregister mooi getotaliseerd, inclusief AOW), meer met kleurtjes werken, zowel voor wat betreft het indexatielabel, maar ook het totale pensioen (in hoeverre dat voldoet aan de norm, daar schrijf ik volgende keer over). En dan gaat het zeker goed komen!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015