Artikel FD Selections: PensioenAkkoord; de soap gaat verder!

IJdele hoop
Ergens wist ik dat het ijdele hoop was: een paar weken vakantie en de problemen omtrent het PensioenAkkoord zijn opgelost. Maar helaas dus, FNV Bondgenoten wijst het akkoord, zoals te verwachten af. Natuurlijk was dat geen echte verrassing.

Hoe nu verder?
Er zijn twee opties. Of dé FNV besluit voor te stemmen. Dat levert dan acties op bij de bonden die tegen zijn, lijkt mij. Die gaan de straat op, er komen stakingen, een nieuw gevuld Malieveld etc. Dan moet er uiteraard weer onderhandeld worden en komt er een volgend polder-akkoord (waar natuurlijk anderen het weer niet mee eens zijn). De andere optie is dat FNV inderdaad tegenstemt. Nou, dan is het duidelijk, er is geen akkoord.
Gelukkig heeft Minister Kamp dan z’n handen vrij, en ik moet eerlijk zeggen, die ruimte moet hij dan ook maar nemen. Hij kan zijn wetsvoorstel verder doorvoeren en we kunnen aan de slag.

Werkgevers
Uitgaande van dit scenario zijn de werkgevers dan de dupe, althans, zeker in vergelijking met het huidige PensioenAkkoord. Weliswaar wordt met het wetsvoorstel de fiscale ruimte beperkt tot 1,75% (eindloon) c.q. 2% (middelloon), in combinatie met 66 nu (en als de PVV uit de regering is snel per 2015 naar 67 jaar). En hebben ze daardoor misschien minder pensioenkosten, maar de aftopping van de maximale pensioenpremie is er uit. We houden uitkeringsovereenkomsten – ook al zijn die zeker bij Ondernemingspensioenfondsen vaak verpakt in Collectieve Defined Contribution-regelingen (CDC) en is er al een aftopping afgesproken. De afwijzing van de FNV – maar dat is logisch – is dan natuurlijk een nederlaag voor de werkgevers. Maar ja, laten we eerlijk zijn: het resultaat was ook te mooi om waar te zijn, toch?!

Conclusie
Zo net na de vakantie durf ik wel een beetje ‘overmoedig’ te zijn. Ik doe dus een voorspelling. De FNV stemt tegen en Minister Kamp krijgt zijn wetsvoorstel door de kamer. Of dat een goed wetsvoorstel is, heb ik al eerder becommentarieerd. Niet voor wat betreft de te beperkte (los van de onderbouwing) verlaging van het opbouwpercentage, niet voor wat betreft de te langzame verhoging van de AOW-leeftijd (los van de ‘eerlijkheid’) en niet voor wat betreft de algemene vernieuwing van ons pensioensysteem. Maar, zo ook net na de vakantie begin ik graag positief en optimistisch, het begin is er. Sociale partners hebben nu alle ruimte om de gevolgen hiervan uit te onderhandelen. Eigenlijk zoals het hoort. Al met al dus toch een goed begin van de 2e helft van het pensioenjaar 2011!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015