Artikel FD Selections: PensioenAkkoord: drie keer is scheepsrecht?

Geen beslissing
De werknemers zijn er niet uitgekomen. Geen ja en geen nee. Ondanks diverse laatste toezeggingen van minister Kamp heeft de FNV het PensioenAkkoord afgewezen. Wat nu is de vervolgvraag….. was mijn column van gistermiddag geweest?

Drie oplossingen
Ik had drie oplossingen. Of er wordt doorgepolderd de komende maanden tot een definitief akkoord. Op zich niet zo raar, want een oplossing – zie hierna – is namelijk toch dichtbij. Of het PensioenAkkoord gaat toch door, maar dan zonder de accordering van de FNV. Wat dat betekent merken we dan in de praktijk vanzelf (stakingen?). Immers, de (meeste) andere werknemersvakbonden zijn wél voor.
De derde optie, en eigenlijk moet dat het rationele scenario zijn, Minister Kamp doet wat hij heeft gezegd en voert vanaf nu zijn eigen beleid.

Waar zit het op vast
Eigenlijk zit het maar vast op een ding, en dat is de mogelijkheid dat zware beroepers toch op 65 kunnen stoppen. Minister Kamp heeft daartoe de ‘geste’ gedaan dat de levensloop/vitaliteitsregeling toch gebruikt mag worden voor vroegpensioen. Kamp heeft toegezegd dat mensen die al gespaard hebben voor vroegpensioen in de levensloopregeling, hiermee verder kunnen. Daarnaast kan in de Vitaliteitsregeling die straks in de plaats komt van de levensloopregeling, tot 20.000 euro voor vervroegd uittreden worden gespaard. Eerder wilde het kabinet sparen voor vroegpensioen in de nieuwe regeling onmogelijk maken.
Verder krijgen lage inkomens meer voordeel van de werkbonus als ze vanaf hun 62e doorwerken. Deze bonus mag worden opgespaard en ingezet worden om toch met 65 jaar te stoppen met werken als in 2020 de AOW-leeftijd naar 66 jaar gaat. Hierbij gaat het om een bedrag van in totaal 8.000 à 9.000 euro.
Dan kan de FNV maandag definitief ja zeggen en is het PensioenAkkoord een feit.
Daarnaast lijkt het toch nog steeds of een aantal FNV-bonden niet echt overtuigd zijn van het feit dat de pensioenleeftijd omhoog moet. Maar, dat doen we niet omdat dat zo ‘aardig’ is, maar gewoon omdat het de realiteit is gezien de gestegen levensverwachting. Dat de sociale partners daarnaast nog een stevig robbertje moeten polderen om van een zorg-pensioen naar een belonings-pensioen te gaan mag duidelijk zijn.
Dat vervolgens de werknemers onderling (jong, middelbaar en gepensioneerden) nog stevig moeten discussiëren over de invulling van het Financiële ToetsingsKader is ook een feit.

Conclusie
Rationeel gezien heeft Minister Kamp slim gehandeld en een PensioenAkkoord alsnog bewerkstelligd. Blijft overeind dat het PensioenAkkoord een slecht akkoord is – voor werknemers én de overheid - en de ‘opstand’ van de jongeren echt zal komen. De dekkingsgraad is inmiddels dik onder de 100% gezakt. We keren dus elke maand geld uit dat er niet is. Tja, dat gaat een keer fout. Maar goed, voor nu moet het maar. Maar dan nu hurry up aan de slag met de echte innovatie van ons pensioensysteem. Ik hoop dat Minister Kamp daarmee vaart maakt en daarbij nu wel de juiste mensen inzet.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015