Artikel FD Selections: PensioenAkkoord: is het er nu echt en is het wat?

De eerste vraag is de vraag. Als de FNV-ers (en ook de CNV-ers en MHP-ers die vorige jaar voor waren) het echt begrijpen het ik mijn grote twijfels. De werkgevers en de overheid zijn blij. Zij ‘houden’ het akkoord van vorig jaar. Nog explicieter is gemaakt dat de werkgevers niet meer gaan betalen en de overheid heeft z’n besparingen ook binnen. Ja, de werknemers mogen vragen of werkgevers als het nodig is meer gaan betalen. Tja, dat gaan ze dus écht niet doen!

Wie worden de dupe?
De jongeren. De gepensioneerden en de ouderen (voor 1955) geboren blijven ‘lekker’ buiten schot. Ergo, hun ‘onzekere pensioen’ (want dat hebben ze nu ook al) wordt juist zekerder. Tekorten/afstempelen hoeven pas ‘gerepareerd worden in 10 jaar. Als er dan – terwijl dat wel nodig is volgens de Cie Goudswaard – eigenlijk fors meer premie betaald moet worden, de werkgevers niet meer betalen, de overheid zelfs 4 miljard ‘inrekend’ aan bezuinigingen, kan dat alleen maar omdat de pensioenen van de jongeren fors onzekerder, lager en uit te keren vanaf een hogere pensioenleeftijd uitvallen. Of dus jongeren dat gaan accepteren is de grote vraag. Verplicht meedoen en onzekerheid krijgen, dat gaat niet hand in hand.

Tot slot 2 essentiële nog niet beantwoorde vragen zijn: wat gebeurt er met de opgebouwde rechten tot nu toe? Blijven deze staan op 65 jaar of worden ze (vrijwillig) ingevaren in het nieuwe systeem? De Stichting van de Arbeid is voorstander van invaren en wil daarvoor een wettelijke voorziening. Juridisch is dat echter discutabel. En wat wordt de nieuwe fiscale ruimte? Minister Kamp heeft namelijk voorgesteld per 2013 het fiscale (Witteveen) kader van de werkgevers in te perken met én een hogere pensioenleeftijd én een lager opbouwpercentage. In het pensioenakkoord wordt nu uitgegaan van uitsluitend aanpassing van de pensioenleeftijd per 2012 maar er staat niets in over een lager opbouwpercentage.

Nog even voor de kennis en zekerheid: in 2020, als de maatregelen zeker ingaan, krijgt een gemiddelde gepensioneerde 2,5 x zoveel werkgeverspensioen dan AOW. Nu is dat nog 1 op 1.

Al met al dus een teleurstellend akkoord als ik eerlijk ben. Niet vernieuwend en vanuit werknemersperspectief naïef! Hiermee houden we ons stelsel dus niet in stand. Het rapport van de Cie Goudswaard lijkt volledig genegeerd. Problemen omtrent waardeoverdracht, nabestaandenpensioen, de groeiende groep ZZP-ers, solidariteit tussen ouderen/jongeren en de rol van gepensioneerden mis is volledig.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015