Artikel FD Selections: Pensioenplicht

Uit onderzoek van Sociale Zaken blijkt dat de ‘witte vlekken’ in pensioenland de afgelopen jaren zeker niet kleiner zijn geworden. Dat komt niet alleen door een groter aantal ZZP-ers, maar vooral ook doordat nieuwe bedrijven - onder andere in de commerciële adviesbranches- niet onder een verplichte regeling vallen. En dus ook niet zelf een vrijwillige pensioenregeling optuigen.

Van de twee bedrijfstakpensioenfondsen die de afgelopen jaren zijn opgestart, uitzendwezen en ICK, is de laatste ook slechts vrijwillig. Verder blijkt dat ook hogere inkomens vaak niet (of niet geheel) pensioen opbouwen.

Met de huidige economische crisis vermoed ik ook niet dat de ‘witte vlekken’ snel worden teruggedrongen, integendeel zelfs.

In de Pensioenwet is in 2007 bewust gekozen om geen pensioenplicht te introduceren. Wel is aangegeven dat er wellicht een ‘algemene werking’ wordt geïntroduceerd. Dat betekent dat áls een werkgever aan één werknemer pensioen toezegt, hij dat aan alle werknemers moet doen. Nu is het immers nog zo dat ik pas ‘automatisch’ pensioen krijg als ik behoor tot een groep waarvoor dit geldt – dat noemen we dan weer het wettelijke vermoeden - en mag er onderscheid gemaakt worden tussen verschillen groepen werknemers (mits objectief gerechtvaardigd uiteraard).

Nu blijkt dat de ‘witte vlekken’ in pensioenland eerder groter dan minder groot worden, is de vraag wat te doen? Ik vraag mij steeds vaker af of er niet toch een pensioenplicht moet komen. Het betreft zo’n kleine 10% van alle werknemers die niet onder een pensioenregeling vallen. We kunnen dan twee dingen doen. ‘Wachten’ tot ook de groep werkgevers waar deze werknemers werken het licht gaat zien of een verplichting. Ik denk dat het tijd wordt voor een pensioenplicht. Tot welk inkomensniveau is dan nog de vraag. Modaal – zo’n € 35.000 - lijkt mij een prima keus.

We zouden dan startende bedrijven een wachttijd kunnen geven van een jaar of 2. Daarna moeten ze pensioen toezeggen, uiteraard vanaf dat moment alleen voor de toekomstige dienstjaren. Wellicht moet er wel al eerder een pensioenplicht voor een nabestaandenpensioen op risicobasis komen. Laten we eerlijk zijn, die kosten zijn niet zo hoog, en dat lijkt mij dan inherent aan het in dienst nemen van werknemers. Werknemers moten dan uiteraard zelf ‘meebetalen’ en om ook dit gemakkelijk te houden stel ik een eigen bijdrage van 5% van de pensioengrondslag voor.

De vervolgvraag is dan natuurlijk of we ook een verplichting moeten opleggen aan ZZP-ers? Daar kom ik graag een volgende keer op terug.

Tot slot. Of het slim is van een werkgever om überhaupt onderscheid te maken qua groep of qua individuele toezegging is een andere vraag. Logischer zou dan zijn om bijvoorbeeld voor iedereen tot een x-inkomen dezelfde pensioenregeling (middelloon?) toe te zeggen en daarboven indien gewenst een aanvullende beschikbare premieregeling. Soms moet je het niet al te ingewikkeld maken als werkgever!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015