Artikel FD Selections: STAR-advies pensioencommunicatie

De STAR heeft geadviseerd ‘hoe te communiceren’ over pensioen. Of, eigenlijk beter, wie dat moet doen. De uitvoerder en de werkgever moeten het gezamenlijk doen. Waarbij aangetekend dat de werkgever veelal te weinig kennis heeft van pensioen. Maar wel als eerste op de hoogte is van belangrijke life events (trouwen, scheiden, etc). Verder is pensioen belangrijk, dus moet de communicatie beter, uitvoerder/werkgever moeten complementair zijn, en werkgevers/HR-functionarissen moeten ook het belang van pensioen inzien en hun verantwoordelijkheid onderkennen.

Verder nog wat nieuws zult u zich nu afvragen? Nee. Schieten we hier dus wat mee op? Nee. Nou realiseer ik mij dat ik niet zo kritisch moet zijn op de STAR. Tenslotte is zij ook maar gevraagd – op 12 oktober 2012 al…… - om te reageren op 5 ‘open deur-vragen’. Tja, dan krijg je ook 5 ‘open deur-antwoorden’.  Toch had de STAR dát kunnen teruggeven. Een reactie op niveau Basis pensioen(communicatie) I brengt ons namelijk ook niet echt verder.

En het enige nut dat de brief heeft, is dat de problemen worden geadresseerd waarom pensioencommunicatie in algemene zin niet lukt. Maar – laten we eerlijk zijn – om over werkgevers te stellen dat er een grote variëteit is, van een fietsenmaker met één werknemer tot een multinational met duizenden werknemers en dat ook pensioenuitvoerders onderling verschillen. Dat wisten we echt al.

Pensioencommunicatie is mede de kracht van de herhaling. Dat zal ik dus ook maar doen: hoeveel krijg ik, vanaf wanneer en voldoet dat aan dé (algemene) norm en aan míjn norm. En op z’n Google’s met eigen verantwoordelijkheid, hetgeen keuze mogelijkheden impliceert.

Hoe dat moet en kan zal ik in mijn  volgende column aan de hand van een van de laatste dogma’s in pensioenland: ‘vast & gelijkmatig’ laten zien.

Gelukkig werden de vragen gesteld door de vorige staatsecr. van SZW, dus mw. Klijnsma hoeft er niets mee te doen, hetgeen mijn advies zou zijn.  

Tot slot komt ze voor de zomer met de invulling van hoe het zou moeten. Ik ben benieuwd!

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015