Artikel FD Selections: Van het verleden en de toekomst, van naïviteit en realiteit

Er zijn nog al wat/steeds mensen – althans zo ervaar ik dat – die in het verleden blijven hangen. Ook, of misschien wel vooral, in pensioenland.

Zo heeft Minister Kamp aangegeven niet te kunnen – lees toch ook een beetje willen – achterhalen wat de omvang is geweest van alle terugstortingen de afgelopen jaren/decennia die bepaalde pensioenfondsen hebben gedaan aan hun sponsoren.
Leuk misschien om te weten. Maar levert het wat op? Dat waren nu eenmaal de spelregels toen. Als de spelregels niet juist gehanteerd zijn dan is het toch aan het fondsbestuur of de deelnemers om hiertegen actie te ondernemen? Gewoon per fonds. Díe gegevens zullen toch wel voorhanden zijn? Hoe het namelijk is gegaan ‘van bijstorten/terugkrijgen naar CDC-regelingen’ weten we inmiddels uit de Smit-Boskaliszaak. Dáár is het opgelost door snel € 30 mio te storten en definitief over te gaan naar de CDC-regeling. Daarnaast speelt dit natuurlijk alleen bij ondernemingspensioenfondsen.

(PS Op basis van het PensioenAkkoord worden overigens alle Bpf-regelingen de facto beschikbare premie/CDC-regelingen, maar dat is inmiddels bekend, neem ik aan, bij iedereen…..).

Ook las ik dat Henk van der Kolk zei dat het fenomeen ZZP-er misschien wel over zou waaien. Sweet dreams Henk. Het fenomeen werknemer, althans in de zin dat iemand 40 jaar bij dezelfde werkgever en/of branche blijft (full-time werkend in dezelfde functie met een stijgend carrièreverloop) waait nog eerder over! Uit onderzoek blijkt immers dat starters op de arbeidsmarkt juist géén vaste baan ambiëren!
Als de komende jaren de ‘babyboomers’ de arbeidsmarkt hebben verlaten dan zullen niet alleen jongeren, maar ook (herintredende/doorwerkende) ouderen dit na kunnen en willen streven.

Dus is het logisch dat werkgevers niet langer voor werknemers willen zorgen, maar ze alleen nog willen belonen. Als je weet als werkgever dat een 28-jarige werknemer maar een jaar of 7 bij je blijft dan ga je zo iemand toch niet ‘verzorgen’, maar alleen maar (goed) belonen? Dat is niet asociaal of zo, maar gewoon realiteit.

Tot slot lees ik nog steeds dat er wordt gesteld: de (reken)marktrente gaat wel weer stijgen de komende tijd en dan is het probleem met de dekkingsgraden zo opgelost. Twee zaken. Allereerst daalt de marktrente al gestaag vanaf 1980. Er is dus geen enkele reële verwachting dat deze – juist – de komende jaren (fors) gaat stijgen. En daarnaast, ook al stijgt de marktrente en levert dat optisch een hogere dekkingsgraad op, daarmee heb ik niet meer in kas als pensioenfonds en doen mijn beleggingen het ook niet beter. Gezien de toekomstige economie zou ik dus maar wat voorzichtiger zijn en pas op de plaats maken.

Het moet mij van het hart dat juist de ‘oude generatie’ dit soort uitspraken doet. Blijkbaar de generatie die groot is geworden in de tijd dat er niemand met pensioen was, alles goed was en wel goed zou komen….althans dat verwachtte men. Helaas, die (naïevi)tijd is voorbij, welkom in de realitijd. Afstempelen (hoe vervelend dat ook is), beschikbare premie(achtige)regelingen en ZZP-ers. Dat zijn de woorden, naast langer doorwerken en dus deeltijdpensioen, van de huidige realiteit.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015