Artikel: FD Selections: Vitaliteitsregeling en doorwerkbonus

Ik twijfelde tussen dit onderwerp, of toch reageren op het onderzoek waaruit blijkt dat 20% van de premie bij pensioenfondsen opgaat aan kosten. Dát onderwerp reserveer ik voor volgende week!

De vitaliteitsregeling komt er toch niet. Niet erg, het was toch niets. Een ‘lullige’ € 20.000 als opvolger van de spaarloon- (weliswaar maar € 600 per jaar, maar wel dubbel aftrek én de mogelijkheid om het daarna in een uitgesteld pensioen of lijfrente te stoppen) en levensloopregeling (12%, tot 210% van het salaris!). Alle reden om de levensloopregeling nog eens te heroverwegen. Niet om te gebruiken voor eerder met pensioen, maar wel om echt te levenslopen – dus voor een sabbatical, studie- en zorgverlof. Een zeer eenvoudige regeling, mag echt beperkt tot 10% (rekent ook makkelijker) en b.v. 100% salaris, maar toch.

Dan de doorwerkbonus. Deze krijgt een werknemer vanaf het jaar waarin hij op 1 januari 61 is, hij wordt dan in dat jaar nl. 62. De bonus krijgt hij vervolgens zolang hij werkt tot het jaar waarin het 65 jaar wordt en kan het gespaarde bedrag dan gebruiken om toch op 65 jaar met pensioen te gaan. Dát de PvdA iets wilde/moest regelen voor ‘zware beroepers/lage inkomens’ snap ik. Ik ben dan op zich ook voorstander van een doorwerkbonus. Immers, vanaf 60 jaar werkt maar een procent of 10, dat moet dus (fors) gestimuleerd. Overigens, nu op grote schaal babyboomers de arbeidsmarkt verlaten zal dat percentage vanzelf heel snel stijgen. Toch is de keus niet goed om dat vanaf 61-65 te doen. Immers de doelstelling is om (minimaal) tot 67 jaar te werken. Dan moet de doorwerkbonus tot 67 jaar gelden en/of pas op 63 beginnen (als het maar 4 jaar mag duren/kosten). Tevens zou ik de maatregel dan direct beperken tot 2021 als de AOW echt op 67 jaar staat. Bovendien moet dan de mogelijkheid om de AOW t/m 2015 toch ‘te lenen’ vanaf 65 jaar tot echte ingangsdatum geschrapt, anders is het mijns inziens dubbelop.

Ach, met zo’n snel deelakkoord krijg je dit soort slordigheden, de wet is er nog niet, dus het kan nog aangepast. Ik ga ervan uit ze mijn columns inmiddels ook in Den Haag goed lezen?! Dat de hele gang van zaken rond de AOW, de vitaliteits- en levensloopregeling en de doorwerkbonus een beetje visieloos is, mag bekend zijn. Zolang forenstaksen uitgeruild worden tegen ‘pensioenzaken’ blijft het een beetje triest allemaal!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015