Artikel FD Selections: Waar gaat het pensioensysteem naar toe (deel 1)?

Nu we alle akkoorden hebben gehad – 2x een PensioenAkkoord, een Lente-akkoord, een Kunduz-akkoord, een September-akkoord, een deel- en tot slot hét Regeerakkoord, kunnen we de balans opmaken. Waar gaat het pensioensysteem naar toe?
Het antwoord is makkelijk: het gaat allemaal naar premieovereenkomsten (beschikbare premie-/DC-regelingen). En omdat het inmiddels die kant opgaat én omdat werkgevers – en ook werknemers – niet anders willen c.q. kunnen. Het rapport van de Cie Goudswaard verder aandachtig in het achterhoofd.

De bedoeling van het PensioenAkkoord, in combinatie met de hoofdlijnennotitie FTK, stuurt naar reële contracten, met een leeftijds- en rendementsaanpassingmechanisme. Omdat de werkgevers al hadden aangegeven te streven naar premiemaximalisatie, zijn de facto alle Bpf-regelingen al premieovereenkomsten.

Werkgevers willen verder echt niet meer bijbetalen bij waardeoverdracht en willen niet iedere keer de pensioenregeling aanpassen als ‘de pensioenleeftijd’ weer wordt aangepast, per 2015 gaat die waarschijnlijk al naar 68 jaar. Ze willen sowieso niet meer verzorgen, maar alleen nog maar belonen, hetgeen impliceert dat werknemers meer zeggenschap willen krijgen over ‘hun uitgesteld loon’.

Omdat de komende jaren er echt regelmatig afgestempeld wordt, inmiddels stellen álle deskundigen dat de marktrente nog jaren laag blijft en we blijven ouder worden, zullen werknemers vanzelf niet meer geloven in uitkeringsbeloftes.

Als ze dan de waarde van hun pensioen gaan (in)zien, willen ze – zoals ik al eerder schreef – vanzelf ook de mogelijkheid van deels lumpsum op ingangsdatum. Waarom ook niet?

Ik ken geen werkgever meer die – als hij weet hoe pensioen echt in elkaar zit – niet een premieovereenkomst wil, met een risico-NP alleen voor werknemers met een partner. Hij blijft dan redelijk binnen de maximale staffel, zodat hij niet iedere keer de staffel moet aanpassen als deze fiscaal lager wordt (netto-staffels, pensioenleeftijd 68 jaar etc.).

Pensioen begint dus al met al echt meer op banksparen te lijken. Voormalig Minister van SZW Kamp kan dan wel antwoorden dat pensioen niet kan worden uitgevoerd door een bank omdat pensioen levenslang moet zijn. Het betere antwoord ware geweest: ik ga onderzoeken of a. pensioen niet ook maximaal in 20 jaar kan (vroeger was lijfrente ook levenslang, totdat we er 20 jaar van maakten) en/of b. ik ga onderzoeken of banken pensioen in de uitkeringsfase dan niet maximaal tijdelijk (b.v. 20 jaar) mogen uitvoeren, met daaraan gekoppeld een eventuele levenslange vervolgfase bij een verzekeraar. In de huidige tijd moeten daar echt wel goede oplossingen voor te maken zijn!

Volgend keer deel 2: het wordt dus DC, en dan? 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015