Artikel FD Selections: Waar gaat het pensioensysteem naar toe (deel 3)? Keuzevrijheid en waardeoverd

Op basis van de conclusies van deel 1 (het wordt DC) en deel 2 (de verplichtstelling in de huidige vorm gaat eraan), het vervolg met de thema’s keuzevrijheid en waardeoverdracht.

Het komt daarbij goed uit dat de nieuwbakken staatssecretaris Klijnsma besloten heeft om de invoering van de nieuwe pensioenregels op basis van het PensioenAkkoord en het beoogde FTK inzake nominale en reële pensioenen uit te stellen. Een serieuze heroverweging lijkt mij echt nodig.

Ik denk namelijk dat niet alleen de juiste regelgeving hieromtrent maar ook de communicatie niet te doen is. Stel een werknemer stapt over van een ‘reëel’ pensioenfonds naar een ‘nominaal’ pensioenfonds. Immers de dekkingsgraad bij de laatste ligt hoger….., deze is niet 100% maar wel 110%! Dat in combinatie met alsmaar stijgende pensioenleeftijden en dalende opbouwpercentages (of eigenlijk uitgaande van DC premiestaffels) valt niet te reguleren en echt niet te communiceren.

Nou kun je natuurlijk zeggen dat dat inherent is aan het werken bij een werkgever en/of bewerkstelligen van waardeoverdracht, maar dat is te kort door de bocht. Het primaire uitgangspunt blijft immers dat pensioen ‘mijn’ uitgesteld loon is.

Ook beslissingen van pensioenfondsen qua beleggingen (Facebook, American Tabacco, hypotheken, ESG) zijn keuzes die – en dat kan prima op basis van negatieve opties – in toenemende mate door werknemers zelf gemaakt kunnen en willen worden.

Mijn dochter van 14 snapt echt niet waarom ze overal kan kiezen, behalve bij pensioen?! Over een jaar of 10 doet zij wel mee in pensioenland!

Het onderzoek van het SCP dat afgelopen week bekend werd, bevestigt de noodzaak en behoefte aan keuzevrijheid. Ik ken geen enkele werknemer die niet de eerste jaren meer pensioen wil krijgen en daarna minder.
Toch – en het is al zo’n kleine 20 jaar mogelijk – weten werknemers het niet, maken er dus geen gebruik van, of nog erger, kunnen er geen gebruik van maken omdat het niet mogelijk is op grond van de pensioenregeling. En dat terwijl het om ‘mijn’ geld gaat!
Eerst nu de AOW op stel en sprong met 1 maand omhoog gaat wordt – nota bene – ook nog via een amendement extra aandacht gevestigd hierop.

Al met al willen werknemers maar een ding: keuzevrijheid. Uiteraard niet allemaal, maar de behoudende groep mag niet de innovatieve werknemers tegenhouden (nee, zelfs niet onder het mom van solidariteit!). Niet kiezen is dan het ‘standaard’ pad volgen, wel kiezen is uiteraard eigen verantwoordelijkheid.

Nu we niet in staat zijn gebleken zekerheden te bieden, moeten we keuzes toestaan. Dat zal best nog ‘zoeken’ zijn naar het juiste format, maar dat moet dan maar.

Dat ik daarbij zelfs voorstander ben van een verplichte waardeoverdracht – met voor ZZP-ers dan de mogelijkheid om een eigen pensioenpot te creëren (en ja, inderdaad, ook bij een bank) - heb ik al eerder geschreven.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015