Artikel FD Selections: Wanneer barst de ?Pensioenbom??!

Nu de rente laag blijft en de beurskoersen blijven ‘jojoën’ en niet substantieel (blijven) stijgen, komt de 100% dekkingsgraad met enige regelmatig weer in zicht. Als het gemiddeld net boven de 100% is, zijn er veel fondsen die er onder zitten. De vraag is dan natuurlijk, wat gaat DNB doen? Moet er echt afgestempeld worden? Medio 2009 is gesteld dat de (korte) hersteltermijn weliswaar van 3 tot 5 jaar wordt verlengd, maar ook dat als het er medio 2010 niet naar uitziet dat een fonds dit haalt, er toch maatregelen genomen moeten worden. Afstempelen zal het gevolg zijn, nu de andere maatregelen zoals het beperken van de indexatie en/of bijstorten uitgeput lijken.

Ook lijkt meerjarig niet indexeren het gevolg.

Vervolgens opent op 1 januari 2011 het Pensioenregister. Dan zijn er twee mogelijkheden. Of het werkt onvoldoende. Of het werkt goed – en daar ziet het gelukkig naar uit. In dit laatste geval zullen werknemers écht zien hoeveel pensioen ze gaan krijgen. Vanuit de huidige dienstbetrekking, en van de vorige. Dat de verwachtingen hierbij veel te hoog zijn heeft de AFM onlangs onderzocht.

De grootste groep babyboomers is in 1947 geboren en gaat dus vanaf 2012 écht met pensioen. Dan zal voor deze groep manifest worden hoeveel pensioen ze daadwerkelijk krijgen. Dat is dan niet de ‘verwachte/beloofde’ 70% met indexatie, maar gemiddeld 45% zonder indexatie. Hoe gaan zij hierop reageren?

Als dan ook nog een keer de inflatie gaat toenemen, en dat lijkt met de Griekenland-crisis een kwestie van tijd te worden, versterkt dit het effect van geen of weinig indexatie. En dat bovenop een ‘laag’ pensioen.

De hypotheekvrije huizen die de groep babyboomers wél heeft zijn inmiddels ook al minder waard en/of worden domweg niet verkocht. Want wie moeten ze kopen?

Als klap op de vuurpijl wordt de AOW- en aanvullende pensioenleeftijd echt verhoogd. Ook dat zal op z’n minst psychologisch een extra tik geven.

Al met al moet de ‘pensioenbom’ een keer barsten. Als ik eerlijk ben hou ik mijn hart dus vast!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015