Artikel FD Selections: Wat wil ?ík? eigenlijk?

Nu we van alle kanten aan het bekijken zijn hoe het pensioensysteem van de toekomst er uit moet zien, merk ik dat mensen vaak beginnen met te bedenken wat niet kan of wat op z’n minst waarschijnlijk niet zal kunnen.

Ik draai het graag om. Geef gewoon aan wat je wilt. Daarna ga je toetsen of het kan. Als het niet kan ga je een acceptabel alternatief bedenken. Als dat er niet is dan probeer je datgene wat niet kan gewoon aan te passen.

Pas dan kun je namelijk echt aan vernieuwing doen. Anders blijft het verbeteren van het bestaande. Vertel dit ook ‘transparant’ aan de andere betrokken partij(en), dat is wel zo duidelijk en zeker zo eerlijk.

Zo sprak ik laatst een werkgever die ‘klaagde’ over de steeds maar toenemende pensioenpremies. Dan kun je 2 dingen doen. Allereerst kijken of de toename kan afnemen, en daarna of de pensioenpremie sec kan afnemen. Je kunt ook als werkgever zeggen: dit heb ik er voor over, punt. Vertel dat je werknemers, licht het toe en wacht af. Als de werknemers, en dat is te verwachten lijkt mij, dan gaan ‘piepen’, zij moeten immers voor hetzelfde pensioen meer gaan betalen heb je a. een punt, b. een discussie en c. aandacht. Baat het niet dan schaadt het niet. Eigenlijk is de ‘stand’ dan gelijk, en kun je kijken hoe je in overleg verder gaat.

Zo lees ik bijvoorbeeld steeds vaker het idee om het pensioenvermogen van gepensioneerden af te scheiden van het pensioenvermogen van de actieven. Los van de vraag of we ons dan echt realiseren wat dat betekent, immers meer dan de helft van het vermogen ‘is’ van gepensioneerden (en slapers, want laten we die dan ook afscheiden). Dat heeft nogal een impact lijkt mij. Als daar dan ook nog eens het argument aan ten grondslag ligt dat gepensioneerden niet, maar actieven wel over het wel en wee van de andere groep zouden kunnen oordelen, dan zou ik dat eerst eens aan beide groepen vragen. En ook aan werkgevers, want misschien willen die niets meer met beide te maken hebben……ja, los van de premiebetaling natuurlijk. En dat ook nog eens conform hún idee hierover (zie hierboven….).

Tot slot. Vraag eens aan werknemers hoeveel pensioen (lees: inkomen) ze willen hebben. Vertel dan wat ze krijgen, en jij en zij weten dan 3 dingen. Hoeveel krijgen ze, wat willen ze en is er een tekort of een surplus.
Als je alleen verteld hoeveel ze krijgen, is de reactie: nou, dat valt nog niet mee. Dan weet je maar 2 dingen, hoeveel ze krijgen en ‘dat dat niet mee valt’. Mijn systeem is dus veel efficiënter!

Kortom, denk vrij en heb begrip voor elkaar (als je dat wilt natuurlijk, zo niet, ook goed, maar zeg dat dan gewoon). Succes en veel plezier!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015