Artikel FD Selections: We moeten toch langer doorwerken?

Wat mij opvalt is dat we inmiddels een wirwar van regels en mogelijkheden hebben die moeten stimuleren om langer door te werken. Dat werkt echter contra-productief. Als we dit namelijk allemaal doen (en dus nodig hebben) dan is de norm blijkbaar nog steeds dat we níet langer hoeven door te werken?! De opstelling van de vakbonden bij het pensioenakkoord bevestigt dat. Maar, dit is niet goed, niet juist en niet de bedoeling.

Eigen rekening
Zo krijgen oudere werknemers een werkbonus. Werkgevers worden beloond als ze ouderen langer in dienst houden. Je kunt toch wel degelijk de komende 10 jaar gewoon op 65 jaar met pensioen. De vitaliteitsregeling – en een eeuwigdurende overgangsregeling voor levensloop – mag toch worden aangewend om eerder met pensioen te gaan. Er is zelfs een fiscaal besluit dat iedereen – ondanks dat iemand niet stopt met werken op 60 jaar - toch zijn aanvullende pensioen (met als pensioendatum 65 jaar!) eerder kan laten ingaan?!
Hallo, werken tot 65/66/67 jaar is toch de norm?! Als je eerder wilt stoppen, prima, maar dan wél voor eigen rekening!!

Wie bedenkt dit allemaal? Ambtenaren, amateurs, politici?

Pamperen
Gezien de toegenomen en nog steeds toenemende levensverwachting, de deplorabele staat van de dekkingsgraden van pensioenfondsen, de huidige economische malaise en de komende arbeidskrapte (zeker nu de babyboomers dus gefaciliteerd worden om gewoon tot na 2020 op 65 jaar te stoppen met werken) is dit de verkeerde weg.

Dit is allemaal nog steeds de ‘schuld’ van de verzorgingsstaat, pamperen noemen we dat!

We moeten gewoon de handen uit de mouwen steken en langer en harder aan de slag. In deeltijd, prima, eigen verantwoordelijkheid. Wil je goed worden beloond, dan moet je hard werken.

Officiële lezing
Daarbij is de officiële lezing wél gewoon dat bijvoorbeeld CAO’s vanaf 2012 alleen nog algemeen verbindend worden verklaard als de einddatum de AOW-verjaardag is en niet meer de 1e van de maand waarin iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Dat Minister Kamp bezig is met een ‘verlicht arbeidsregime’ voor mensen die na de officiële pensioendatum door willen werken, dat is nu juist prima. Dat is niet pamperen maar faciliteren. Dat hoeft geen geld te kosten - dat is namelijk juist die inmiddels verfoeilijke verzorgingsstaat – maar geeft werkgevers en werknemers eigen verantwoordelijkheid.
Dát is de oplossing voor pensioen en de arbeidsmarkt in de toekomst!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015