Artikel FD Selections: We worden ouder!

Goed nieuws, we worden steeds ouder en het blijft maar doorgaan. Zelf denk ik dat als we écht kunnen meten hoe het degenen is vergaan die na de 2e wereldoorlog zijn geboren, in een ‘veilige’ tijd, met voldoende goed eten, huisvesting, gezondheidszorg etc., de levensverwachting nog wel eens snel, fors verder kan toenemen?!
We zullen zien, immers een luxeprobleem, toch?!

Toch levert dit ‘ouder worden’ wel wat vragen en aandachtspunten op. Tot hoe lang moeten we doorwerken? Toen in 1957 de AOW werd geïntroduceerd was de gemiddelde levensverwachting ongeveer 72 jaar. Vandaar dat een risico-overlijdensverzekering (fiscaal) onbelast tot uitkering kon komen bij overlijden voor 72 jaar. Aan het ‘speculeren’ (en een verzekering is tenslotte een kansovereenkomst) op het overlijden voor de ‘gemiddelde’ leeftijd moest wel een verzorgingsgedachte ten grondslag liggen, was toen de terechte gedachte.

Inmiddels is de gemiddelde leeftijd voor een 65-jarige ruim 80 en deze gaat blijkens de laatste CBS-cijfers snel verder stijgen richting de 90 (90, klinkt zo leuk!).

Dat we als gevolg van de toegenomen welvaart niet dan ook tot 83 hoeven te werken lijkt mij logisch. Maarre, tot ‘maar’ 66 is wel erg zuinigjes gerekend.

Snel naar een pensioen(richt)leeftijd van 70 lijkt dus onvermijdelijk. Dat vervolgens iedereen zelf bepaalt wanneer hij met pensioen gaat en hoelang hij nog parttime blijft werken is natuurlijk wat anders.

Op het journaal zag ik in dit kader onlangs een ‘gepensioneerde’ van 64 jaar, die al vanaf z’n 58-ste met z’n spoorwegtreintjes speelde, verder van alles deed, vooral op de voetbalclub. Tja, leuk denk ik dan, maar dan wel graag van je ‘eigen centen’.

Ook zou ik wel eens willen weten in hoeverre pensioenfondsen en verzekeraars de afgelopen decennia rekening hebben gehouden met de ‘juiste’ levensverwachting.

Ik zeg dan nog niet meteen dat ik niet solidair ben/wil blijven als blijkt dat ‘ouderen’ (aanzienlijk) minder hebben betaald dan eigenlijk nodig was (nog even los van de doorsneepremie), maar ik wil het wel graag weten…..

De anekdote over communicatie tussen de AVV en het ABP blijft in dit kader leuk.
Toen de AVV aan het ABP vroeg: hoeveel ‘betalen’ wij eigenlijk voor de regeling van de 56-plussers op basis van het overgangsregime voor VUT/Prepensioen, was het antwoord: niet zo veel. Daar nam het AVV uiteraard geen genoegen mee. De volgende vraag: ‘hoeveel dan?, werd in eerste instantie beantwoord met de vraag: ‘dat is heel moeilijk om te berekenen’. Ik ga er vanuit dat ook dat niet een bevredigend antwoord was.

Het lijkt mij toch niet zo moeilijk om voor een aantal leeftijdscategorieën te berekenen hoeveel ze hebben betaald en hoe zich dat verhoudt tot de huidige levensverwachting?

O ja, nog de beste wensen voor 2011! Op een lang, gezond en hopelijk geïndexeerd pensioen!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015