Artikel FD Selections: Wft Pensioenverzekeringen

De AFM heeft begin 2010 geconstateerd – het is niet anders – dat 94% van alle pensioenadviezen aan het MKB onder de maat is. Dus is een aparte Wft-vergunning Pensioenverzekeringen op z’n plaats. Dat velen daar bij de invoering van de Wft in 2006 al voor hebben gepleit – u kunt zich voorstellen wie – is voor de geschiedenis.

Dat er dan echt geen langere overgangsperiode nodig is dan tot 2013 voor bestaande Wft Leven-vergunninghouders is ook logisch. Inmiddels weten we, als een overgangsperiode 5 jaar duurt, doen we 4 jaar niets en zijn we nog te laat. Vanaf nu kan dus altijd gekozen worden voor maximaal 2 jaar overgangsperiode (vooruit, dus hoezo hoeft de AOW-verhoging pas in 2020 in te gaan?).

Veel belangrijker is de vraag waarom:
- DGA advies voor pensioen in eigen beheer er niet onder valt?
- Advies van een pensioenfondsmedewerker om ‘geen aanvullende pensioenverzekering’ te sluiten er niet onder valt (laten zij zich beperken tot toelichting op het UPO)?
- Advies aan ZZP-ers er niet onder valt omdat dit lijfrente is? En de werknemer die 3 dagen werknemer is en 2 dagen ZZP-er dan?
- Ook advies van de corporate cliëntafdeling van verzekeraars moet er onder vallen lijkt mij, hoezeer ook ‘execution only’.

Beter is het dus om streng en rechtlijnig te zijn: pensioen is inkomensvoorziening is box I + pensioenwet. Dus pensioen, lijfrente, stamrechten (gouden handdruk) levensloop-/vitaliteit-/spaarloonregelingen. Duidelijkheid ten top.

De module Wft Leven kan vervallen, deels wordt deze ondergebracht in de module Pensioenverzekeringen, de rest kan onderdeel worden van Wft Basis.

Dat tot slot gesteld wordt dat er geen opleidingen zijn die voldoen, durf ik als MPLA-er te betwijfelen. Dat er geen vrijstelling komt voor bestaande diploma’s kan ik accepteren. Als je echt zo goed ben kun je ‘blind’ het examen doen toch?! Dat als gevolg van het ontbreken van een vrijstellingsbeleid velen (alle MPLA-ers) gaan voor de EVC-procedure is dan wel weer logisch.

U snapt het al, ik verheug me er nu al op: wie zouden ‘tegenover mij’ in de EVC-commissie zitten en beoordelen of ik op basis van mijn diploma en mijn ervaring voldoende deskundig ben?? Soms kan een gek namelijk níet meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden……

Al met al gaat het dus toch nog goed komen met de kwaliteit van pensioenadvisering in Nederland. Het werd ook tijd!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015