Artikel FD Selections: Worden jongeren echt de dupe van de verlaging van het Witteveenkader?

Een retorische vraag. Nee dus. De bedoeling is dat het opbouwpercentage voor pensioen van 2,15% (dus niet van 2,25%, want per 2014 gáát het al naar 2,15%), verder naar beneden gaat. Naar 1,75%, 1,85% of waarschijnlijk wordt het toch gewoon 2%. Naast het feit dat die verlaging niet erg is, omdat jongeren gewoon langer moeten werken nu ze eenmaal ouder worden, is het ook niet vreemd dat de pensioenpremie niet per definitie ook naar rato naar beneden gaat. Ik zal het uitleggen. Ze krijgen namelijk gewoon wat er wordt toegezegd (ik hou het even op 1,75%) en betalen daar gewoon de prijs voor die nodig is.

Als het een premieovereenkomst betreft, is het wat anders. De ter beschikking gestelde premie wordt namelijk wel lager naar rato en levert dus ook gewoon minder pensioen op, uitgaande van dezelfde pensioenleeftijd.

Echter bij uitkeringsovereenkomsten werkt het nu eenmaal niet zo. De 1,75% die wordt toegezegd, levert b.v. een aanspraak van € 1.000 pensioen op. Daarvoor moet een prijs betaald worden. Of deze nu hoog of laag is, het is altijd de juiste prijs. Nu de dekkingsgraden van vele pensioenfondsen laag zijn, de te hanteren rekentente voor de kostprijs van een euro pensioen ook en de levensverwachting ingecalculeerd wordt, is die prijs relatief hoog. Als pensioenfondsen eerder hadden geanticipeerd op een aantal zaken, dan lag het anders. Maar ja, dat is nu eenmaal niet zo. Dat noemen we solidariteit. Ook de doorsneepremiesystematiek draagt natuurlijk niet bij aan het goede gevoel van jongeren.

Alle oproepen van subjectief – deskundige? – belanghebbenden ten spijt, ligt het dus toch wat anders. Verlaging van het opbouwpercentage en verlaging van de pensioenpremie hebben bij uitkeringsovereenkomsten bij pensioenfondsen niets met elkaar te maken. De premie is de premie die nodig is voor de kwaliteit van het toegekende pensioen. Bij uitkeringsovereenkomsten bij verzekeraars gaan verlaging van het opbouwpercentage en premieverlaging wel hand in hand. Verzekeraars hebben hun ‘dekkingsgraad’ namelijk wel op orde.

De oproep dat de premies verlaagd moeten worden is dus charmant, maar nergens op gestoeld, en ook niet eens echt relevant – het is immers maar een momentopname -  voor het al dan niet verlagen van het opbouwpercentage. De verwachting van het Kabinet dat het € 3 miljard gaat opleveren dus ook niet. Dat het nóg meer druk zet op de broze relaties tussen ouderen en jongeren is natuurlijk wel zo.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015