Artikel FD Selections: Zware Beroepen en pensioen

Een van de bezwaren tegen de verhoging van ‘de’ pensioenleeftijd is die van de discussie hoe om te gaan met zware beroepen. Dat vind ik een rare, oneigenlijke discussie. Om twee redenen. Allereerst is natuurlijk de vraag wat een zwaar beroep is? Is dat per definitie een fysiek beroep, of kan ook een ‘geestelijk’ beroep zwaar zijn. Heeft de stratenmaker of bouwvakker het ‘zwaarder ‘ dan de IT-er die na 35 jaar zich ‘opeens’ dot.net-programmeren moet eigen maken. En in de avonduren, na een zware dag ook nog eens in de boeken moet duiken? Is zwaar dus wel te definiëren? Misschien moet de definitie van een zwaar beroep dan nog eerder zijn een beroep, waarbij het moeilijk is om ‘om te scholen’ naar een ander, minder belastend beroep op oudere leeftijd. Eigenlijk dus een onmogelijke opgave lijkt mij, die definitie. Misschien moeten we die discussie dan ook maar niet voeren. Een tweede meer rationeel en pensioeninhoudelijk argument geeft zeker de doorslag en ook deze mis ik vaak in de discussie. Vaak wordt namelijk gesteld dat een ‘zware beroeper’ erg vroeg is begonnen met werken, 16, 18 jaar etc. Hoewel het mij lijkt dat deze categorie steeds kleiner wordt, is dat natuurlijk zo of niet. Maar als het dan zo is, dan kan iemand toch gewoon vanaf z’n 18e pensioen opbouwen. Als hij of zij dan 60/62 jaar is dan heeft deze werknemer toch al 42/44 dienstjaren, met bij 2% per dienstjaar, 84/88% pensioen opgebouwd? Dat kan actuarieel gekort worden uitgekeerd vanaf 60/62 en zal ongeveer 70% opleveren. Met andere woorden, wat is het probleem dan nog?

Los daar nog van denk ik dat er dus te makkelijk wordt geroepen: ik heb een zwaar beroep. En als dat dan zo is, dan moet er meer energie worden gezet op innovatie in dat beroep, in plaats van eerder met pensioen. Het zou in dit kader goed zijn dat de vakbonden daar meer aandacht voor hebben dan te blijven volharden in ‘eerder’ met pensioen en in onmogelijke discussies te geraken over wat een zwaar beroep is. Dát en kennis van de pensioenmogelijkheden – inclusief individualisering en flexibilisering – biedt meer toekomstperspectief dan conservatisme als het gaat om ‘de pensioenleeftijd’.

En tot slot, heb ik niet ook een heel zwaar beroep, met het bijhouden en schrijven over al die pensioenontwikkelingen……?!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015