Artikel FD Selections: ZZP-ers en hun pensioen

Ik las twee artikelen over de ZZP-er. Enerzijds dat hun vermogen groter is dan van een werknemer. Anderzijds dat 20.000 ZZP-ers er in 2009 mee gestopt zijn en weer werknemer (willen) worden. Ook las ik dat voor sommige ZZP-ers de gang naar de voedselbank nodig is.

In dit kader maak ik graag even een onderscheid tussen ondernemers en ZZP-ers. Een ondernemer, een kleine zelfstandige (vaak in de detailhandel etc.) vind ik wat anders dan een hoog opgeleide ZZP-er die bewust heeft gekozen om een, laten we zeggen, soort moderne werknemer te zijn. Vervolgens hebben we ook nog de groep ‘echte’ ondernemers. Die willen gewoon een groot/goed/leuk bedrijf opzetten en beginnen vaak in hun eentje (en zijn dan dus vooralsnog een kleine zelfstandige/ZZP-er).

Het gaat mij dus met name om de groep ‘echte’ ZZP-ers. Dat deze groep meer vermogen heeft dan de gemiddelde werknemer lijkt mij logisch. Immers, als je risico loopt – en dat doet een ondernemer – zal een hogere opbrengst het gevolg zijn in vergelijking met de situatie dat je ‘alleen loon’ krijgt. (Dat is ook hét grote issue bij de discussie inzake excessieve beloningen: wel werknemer zijn met alle voordelen, maar toch een (te) hoge beloning). Dat vervolgens in een tijd van recessie ook een aantal ZZP-er er mee stoppen, lijkt mij ook logisch. 20.000 is dan niet veel gezien het aantal ZZP-ers. Kortom, een beetje onzinnige info.

Je kunt dus op twee manieren naar een ZZP-er kijken. Of je beschouwt een ZZP-er als ondernemer. Dan moet je ook accepteren dat ze voor zichzelf en hun pensioen moeten en kunnen zorgen. Of je beschouwt ze als een moderne werknemer. Dan moet je je afvragen of de (fiscale) oudedagsreserve en het lijfrenteregime voldoende mogelijkheden bieden, los nog van de vraag of het verplicht moet worden om ‘wat aan de oudedagsvoorziening’ te doen.

Ook kunnen we er voor kiezen om ZZP-ers, zolang ze geen personeel hebben, verplicht pensioen te laten opbouwen. Op zich ben ik van mening dat de oudedagsreserve en lijfrente voldoende mogelijkheden bieden, alhoewel ze minder zijn dan in combinatie met pensioen (tenslotte heeft iedere werknemer naast de mogelijkheden van pensioen óók nog een keer lijfrente én levensloop tot z’n beschikking). Toch wil dat niet zeggen dat er geen vorm van pensioenplicht overwogen kan worden.

Alles overwegende lijkt het niet zo raar om te onderzoeken of ZZP-ers niet als moderne werknemers beschouwd moeten worden. Dan kan hij of zij pensioen opbouwen. Gewoon een individuele pensioenovereenkomst aangaan en laat de aanbieders maar met goede - op de collectieve gedachte geschoeide - proposities komen. Of er moet een betere integratie komen van pensioen en lijfrente.

Dit geldt dan niet alleen voor ZZP-ers maar voor iedere belastingplichtige, dus ook voor werknemers. Met andere woorden, is het niet beter om pensioen en lijfrente te integreren. Als ik dan niet ‘betaal’ als ZZP-er voor pensioen, kan ik het gelijke bedrag betalen als lijfrente. Ook levensloop moet dan natuurlijk openstaan voor de ZZP-er.

Gezien de ontwikkelingen in ‘werknemersland’ lijkt mij een meer moderne kijk op de maatschappij de betere.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015