Artikel FD Selections: ZZP-ers en hun pensioen? Opgelost!

Alles is onderzocht
Inmiddels hebben vele instanties zich gebogen over het ‘pensioen’ van ZZP-ers. Omdat deze groep steeds groter wordt en niet makkelijk pensioen kan opbouwen, is onderzocht wat de redenen daarvoor zijn. Deze zijn: geen interesse, moeilijk toegang tot voorzieningen en de prijs. Fred de Boer, voorzitter VZZP en ik hebben een oplossing! (*)

Probleem
Nou is het probleem primair micro-economisch. Immers, als een ZZP-er vanaf de pensioendatum alleen maar AOW heeft dan is dat ‘zijn’ probleem. Van alleen de AOW wordt je geacht ‘niet dood te gaan’, dus een ‘arme oudedag’ is het gevolg van de keus niets aan je pensioen te doen.

Maatschappelijk probleem
Het wordt echter een macro-economisch probleem als de groep ZZP-ers groot is – en dat is zo -, en de rest van de maatschappij wel voldoende goede oudedagsvoorzieningen heeft. Dan krijg je scheefgroei, jaloezie etc., dat willen we niet.
Het is ook een probleem van de maatschappij als de ZZP-er in ‘armoe’ vervalt nadat hij arbeidsongeschikt is geworden of zijn nabestaanden bij overlijden. Dan is het micro-probleem van één ZZP-er al snel het hele gezin. Kortom, er moet gewoon wat aan gedaan worden.

Verplicht?
Nu blijkt dat de ZZP-er weinig interesse heeft in zijn inkomensvoorziening moet hij maar ‘gedwongen’ worden. Het feit dat hij alle voorzieningen ‘duur’ vindt is natuurlijk relatief. Dat hangt voornamelijk af van het belang en de voordelen.
Het voornaamste struikelblok zit in de toegang. Ons voorstel is dan ook dat ook ZZP-ers ‘pensioen’ kunnen opbouwen. Dan is allereerst de Wet Medische Keuringen van toepassing (en mag hij niet gekeurd worden), de veiligstelling is geregeld – ook bij faillissement – en gezien de interessante doelgroep zullen er ongetwijfeld voldoende aanbieders zijn die ‘mooie’ oplossingen gaan aanbieden waarbij ondanks de individuele instroom collectieve voordelen geboden kunnen worden. Alleen daardoor zal bij de ZZP de interesse al toenemen!

Daarnaast moeten ze dus maar gedwongen….eh, geholpen worden. Eventueel is daarbij opting-out bespreekbaar wat ons betreft. Maar geen zin, wil niet of kan niet, nee, dat kan niet meer gezien het individuele probleem dat een probleem van de maatschappij gaat worden als we niet snel ingrijpen.

Hoe nu verder?
Wij hopen dat de politiek en andere verantwoordelijken mede op basis van ons whitepaper, de problematiek erkennen en er wat aan gaan doen. Natuurlijk is dat niet 123 geregeld en zullen er echt nog wel wat hobbels te nemen zijn. Maar de tijd dringt en met het PensioenAkkoord een mooi moment om ook de ZZP-ers mee te nemen naar en in de ‘nieuwe pensioenwereld’.
En, hoe je het wendt of keert, zeker individueel gezien is pensioen gewoon sparen. En dat is heel positief. Ook voor ZZP-ers. Dus geen redenen om het niet te doen!

(*) zie www.akkermans.nl voor het whitepaper: Inkomenszekerheid ZZP-ers maakbaar!

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015