Artikel FD Selections:Tweedeling

Het toverwoord van deze week is tweedeling, of eigenlijk beter: het maken van keuzes (of niet dus).

Wel of niet afstempelen?
Wel of niet invaren?
Wel of niet de rekenrente ‘kuns imatig’ verhogen zodat er niet/minder snel afgestempeld moet worden?
Wel of niet sneller de AOW/pensioenleeftijd omhoog?
Wel of niet de verhoging van de AOW en de verhoging van het (werkgever)pensioen beter op elkaar afstemmen (dan nu de bedoeling is, en wat dus niet zo handig is)?

Wel of niet beter communiceren?
Wel of niet het Pensioenregister/www.mijnpensioenoverzicht.nl/de PensioenKijker echt integreren, uitbouwen en goed inzetten?
Wel of niet ook lijfrente opnemen in www.mijnpensioenoverzicht.nl?

Wel of niet ook ZZP-ers de (fiscale) mogelijkheid geven om pensioen op te bouwen?
En dan ook wel of niet de mogelijkheid om hun lijfrente ‘in te brengen’?

Wel of niet conversie leading laten zijn bij pensioen en echtscheiding?

Wel of niet waardeoverdracht goed regelen, in plaats van ‘plakband’-werk met tijdelijke besluiten die onduidelijk zijn en nauwelijks toegevoegde waarde hebben?

Wel of niet een handreiking/Vraag & Antwoord over de DGA, pensioen en dividend?
Wel of niet accountants & belastingadviseurs de mogelijkheid geven om salarismutaties door te mogen geven – zonder dat het wordt gekwalificeerd als bemiddeling

Wel of niet het Intern Toezicht meer ‘tanden’ geven?
Wel of niet snel vaart maken met de wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (het feit dat die wet er is bevestigt dat het nodig is en dus maar snel invoeren zou ik zeggen).

Laat staan, werknemers wel of niet snel meer eigen verantwoordelijkheid te geven over hun pensioen, wat nodig is, willen we de problemen aan kunnen, en dat mag dus wel wat sneller vormgegeven dan in het huidige tempo, en daar zit volgens mij toch (groten)deels ook de oplossing van het hele pensioenvraagstuk.

We hebben dus best wat te doen. Maar ja, het wordt zomer, geen regering, verkiezingen….
En de dekkingsgraden blijven maar zakken, we worden maar ouder, het probleem wordt dus maar groter en groter….

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015