Artikel Geld en Werk: Bijsparen voor pensioen

Nu het wat minder gaat op de beurs, krijg ik veel vragen over de mogelijkheden om extra te sparen voor pensioen. Wat zijn deze mogelijkheden en wat zijn de voor- en nadelen.
Allereerst kunt u op vele manieren sparen voor een extra ‘appeltje voor de dorst’. Bijvoorbeeld via uw bestaande pensioenregeling, dus eigenlijk via uw werkgever. Kan dit niet, dan kunt u het ook doen via lijfrente, bij een verzekeringsmaatschappij of een bank. Ook sparen via levensloop (en/of spaarloon) blijft een goede mogelijkheid. Tot slot is sparen via een eigen huis of gewoon op de bank (aandelen) een optie. Uit onderzoek is onlangs maar weer gebleken dat bijna geen enkele Nederlander ‘voldoende’ pensioen heeft. Voldoende staat hier voor zoveel pensioen als hij/zij zou willen of verwacht. Via uw Uniform PensioenOverzicht (UPO) kunt u dit overigens eenvoudig nakijken!

Terug naar pensioen. Ik durf zonder twijfel te stellen dat iedere Nederlander, zeker als hij een pensioentekort heeft, meer fiscale ruimte heeft dan gewenst is. Hoe werkt dat eigenlijk? Stel u krijgt een bonus van € 1.000,--. Als u hierover 40% belasting moet betalen, houdt u dus netto € 600,-- over. Als u deze bonus in pensioen of lijfrente stopt (maar ook in levensloop) hoeft u nu géén belasting te betalen. U spaart dus de volledige € 1.000,--. Als u dit dan 20 jaar laat staan hebt u ongeveer € 2.200,--. Ruim het dubbele. Een aardig ‘ezelsbruggetje’ is altijd: 72 gedeeld door het rendement, stel 4%, betekent een verdubbeling van het ingelegde bedrag. Bij 4% is dat dus 18 jaar. Bij 5% is dat 14 jaar.

Die € 2.200,-- gaat u gebruiken om een extra pensioen te kopen, dat levert ongeveer € 150,-- per jaar extra pensioen op. Als u dat pensioen krijgt, betaalt u belasting. De laatste uitkering krijgt u pas als u bijvoorbeeld 78 jaar bent. Met fiscaal ‘pensioensparen’ realiseert u dus een belastinguitstel van 33 jaar!

Nu is pensioensparen ook een kwestie van lange(re) adem. Als u 20 jaar € 1.000,-- spaart, dan beschikt u over € 30.000,--, dat een extra pensioen oplevert van ruim € 2.000,-- per jaar! Serieus geld.

Lijfrente levert ongeveer hetzelfde op. Daarnaast heeft lijfrente als voordeel dat u ook een tijdelijke uitkering kunt aankopen, dus van 65 tot 70 jaar. Dat levert in dit voorbeeld € 500,-- per jaar op (of bij 20 jaar sparen een kleine € 7.000,--).

Tot slot sparen via (overwaarde in) uw huis. Een prima belegging, stenen. Echter toch een vraag: hoe gaat u die overwaarde te gelde maken als u 65 bent? Denkt u daar ook eens goed over na als u spaart via uw huis.

Dát sparen in pensioen of lijfrente (maar ook in levensloop/spaarloon) fiscaal interessant is mag duidelijk zijn. Hoeveel u spaart is een kwestie van budget. Of u dat doet is aan u. Wel weet ik dat – nogmaals – uit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders – en dat is gewoon 90%! – een pensioentekort heeft. Dát u er wat aan kúnt doen weet u nu. Óf u er wat aan doet is aan u. Denkt u daar goed over na de komende – donkere – tijden!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015