Artikel Geld en Werk: De pensioenleeftijd en één eindejaarstip!

De vorige keer ‘sprak’ ik met u over de vraag of Nederland nu echt het beste pensioenstelsel ter wereld heeft. En ik eindigde met de ‘oproep van de sociale partners dat er meer individuele flexibiliteit moet komen’. En dat u daardoor individuele verantwoordelijkheid krijgt en dus ook maar moet nemen. Of u dat nu wilt of niet.

Dat is nu precies het punt bij de pensioenleeftijd. Inmiddels heeft iedereen nu wel geaccepteerd dat de standaard pensioenleeftijd naar 66 jaar gaat en daarna echt wel verder omhoog richting 70 jaar. Dat gebeurt in Nederland maar in alle ons omringende landen ook, overigens. Vooralsnog lijkt het erop of dat per 2020 gaat gebeuren, dus voor iedereen die op of na 1 januari 1955 is geboren. Maar, er gaan steeds meer politieke stemmen op om eerder met de verhoging te beginnen. Dat is ook wel zo eerlijk moet ik bekennen.

Ook de aanvullende pensioenleeftijd gaat dan omhoog. Waarschijnlijk gebeurt dit al per 2013. Wat de gevolgen zijn voor uw opgebouwde rechten die nu nog op 65 jaar staan, is de vraag. Het lijkt erop of de sociale partners echt van plan zijn om ook deze in één keer te verhogen naar 66 jaar. Dat is op z’n minst niet netjes en u moet zelf maar beslissen of u dat accepteert!

Maar, toch niet getreurd, dit is maar de rekenleeftijd. U kunt nog steeds besluiten om uw AOW op uw 65e te laten ingaan. Natuurlijk krijgt u dan wel wat minder, maar dat lijkt mij logisch. Verder mag uw werkgeverspensioen nog steeds op ieder gewenst moment ingaan, dus ook (ruim) voor 65 jaar. Ook dan krijgt u natuurlijk minder, rekent u op een kleine 10% per jaar minder. Als u dan bijvoorbeeld op 63 jaar met pensioen wilt, of met deeltijdpensioen, dan krijgt u nog geen AOW, die krijgt u pas vanaf 65 jaar. Ook dan niet getreurd, u kunt dan besluiten om de eerste jaren wat meer pensioen op te nemen en daarna wat minder. Kijk, u moet zich toch afvragen hoeveel pensioen u nog nodig hebt vanaf bijvoorbeeld uw 70e of 75e?
Zo ziet u maar, met enige ‘creativiteit’ krijgt u toch het pensioen dat u wilt.

Dan mijn enige eindejaarstip. Vanaf 1 januari 2011 hebben we een nationaal pensioenregister. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl (*) vindt u al uw opgebouwde pensioenrechten en natuurlijk ook de gegevens over de AOW (vooral als u na uw 15e jaar in Nederland bent komen wonen goed om even extra te bekijken. U bouwt namelijk dan geen volledige AOW op.). Dus, een prettige jaarwisseling en als u weer gezond op bent op 1 januari, snel even uw pensioenrechten nakijken.Veel plezier daarmee, beter kan een jaar niet beginnen lijkt mij!

(*) Houdt u uw BSN-nummer (uw oude sofinummer) en uw DigiD-code bij de hand? Zie voor de laatste www.digid.nl.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015