Artikel Geld en Werk: Definitieve pensioenplannen nieuw Kabinet

Uit het onlangs gesloten deelakkoord door de heren Rutte en Samson blijkt dat de pensioenplannen wéér veranderd zijn. Ik zet ze voor u op een rij.
De AOW-verhoging gaat definitief per 2013 in, met een maand. Daarna gaat deze ‘versneld’ naar 66 in 2018 en vervolgens naar 67 jaar in 2021 al, in plaatst van pas in 2024.
Zie www.rijksoverheid.nl/aow voor úw AOW-leeftijd.
Wel krijgen werknemers vanaf het jaar dat ze 62 worden een doorwerkbonus, die ze kunnen sparen om op 65 jaar toch al te kunnen stoppen met werken.
De vitaliteitsregeling, die de vervanger moest worden van de spaarloon- en levensloopregeling wordt niet geïntroduceerd per 2013. Met recht dus een doodgeboren kindje. Jammer van alle energie hiervoor, hoezeer het ook een ‘onding’ was. Wellicht worden ze echt slim in Den Haag en herintroduceren ze toch de levensloopregeling. Niet om eerder met pensioen te kunnen gaan, maar wel om er tussentijds een keer uit te gaan voor een sabbatical, studie- of zorgverlof om het zo vol te houden tot 66, 67 en verder. Want, we worden allemaal echt veel ouder. Een man van 65 jaar wordt nu al 83,3 jaar en dat gaat nog verder richting de 85. Overigens, van die 18,3 jaar leeft een man daarvan14 jaar in goede gezondheid! We kúnnen dus wel langer doorwerken, maar wíllen dat blijkbaar niet (zo graag). Ik heb – gelukkig - van mijn moeder geleerd; dan maak je maar zin….
Vrouwen leven nog iets langer ook gezonder.

Dan heeft het Kabinet ook besloten om pensioenfondsen wat meer lucht te geven. Er hoeft minder pensioen verlaagd te worden zoals het er nu naar uitziet, maar heel veel gepensioneerden zullen toch gekort worden. De werkgeverspensioenleeftijd gaat formeel pas per 2014 omhoog, maar als pensioenfondsen gebruik willen maken van de mogelijkheid minder snel de pensioenen te verlagen, dan moeten ze toch in 2013 al overstappen op 67 jaar.
Om de jongeren van nu iets tegemoet te komen hoeft er in 2013 geen extra pensioenpremie betaald te worden, de zogenaamde herstelpremie, om pensioenfondsen met te weinig geld extra te financieren.

Tot slot. Het (b)lijkt dat niemand echt veel zin heeft in langer doorwerken. Ook wil niemand dat zijn pensioen lager wordt. Toch zullen we keuzes moeten maken om het evenwicht tussen jong en oud in balans te houden. Als ik dan heel eerlijk ben zijn de huidige bijna gepensioneerden wel heel star in hun denken om een paar maanden tot een jaar langer door te werken. Dat is toch raar: volgens mij is het juist een feest als je ‘nog maar’ een jaar hoeft te werken?! Ook topman Gerritse van de AFM stelde onlangs: solidariteit wordt door de verschillende generaties anders beleefd. Niemand heeft het recht om een andere generatie te ‘verplichten’ dezelfde invulling van solidariteit op te leggen. Daarvoor is het begrip ook te vaag. Het argument van ‘babyboomers’: ja, maar ik werk al van af mijn 15e/16e zal wel kloppen, maar dan nog blijft het maar een paar maanden tot een jaar. Nu het minder gaat, zullen we gewoon meer begrip voor elkaar moeten hebben. Dat dat niet meevalt als het de ‘eigen portemonnee’ raakt, blijkt inmiddels.
Overigens, van hard werken is nog niemand dood gegaan. Ook dat heb ik van mijn moeder geleerd!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015