Artikel Geld en Werk: Echtscheiding en oudedagsvoorzieningen

Er blijken nog vele vragen te zijn over de gevolgen van een echtscheiding voor het pensioen. Goed dus om het weer even op een rij te zetten. Ik maak daarbij een onderscheid tussen echt pensioen, dat u dus van uw werkgever krijgt, en andere oudedagsvoorzieningen zoals privé-lijfrenten etc.

De hoofdregel bij pensioen is dat pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd gedeeld moet worden, waarbij u wel mag afwijken van de 50/50 verdeling. Nu er steeds meer tweeverdieners komen, is het vaak handig en verstandig dat de minst verdiende partner zijn/haar pensioen helemaal zelf houdt en een aanvullend deel van de meest verdienende partner krijgt zodat het totaal precies 50/50 is. Als u dan echt niets meer met elkaar te maken wilt hebben dan kunt u conversie toepassen. U krijgt dan beide een volledig eigen recht op ouderdomspensioen en hebt niets meer met elkaar te maken.

Let u dan wel extra goed op de gevolgen voor het nabestaandenpensioen. Dat wordt dan namelijk omgezet in ouderdomspensioen.

Als u geen conversie toepast, dan krijgt of uw ex dus het nabestaandenpensioen bij uw overlijden (de hoofdregel) ) of u houdt het voor een mogelijke volgende partner. Dat moet u dan wel uitdrukkelijk afspreken bij de scheiding! Hebt u die nieuwe partner niet op de pensioendatum of wilt u het hem/haar niet geven dan zet u het lekker om in eigen extra ouderdomspensioen.

Overigens kennen heel veel pensioenregelingen geen nabestaandenpensioen meer als u komt te overlijden na de pensioendatum. U hebt dan dus alleen een ouderdomspensioen, dat u wel weer gedeeltelijk kunt omzetten in een nabestaandenpensioen na pensioendatum. Kijkt u dit maar eens na op uw Uniforme PensioenOverzicht.

Dan de hoofdregels omtrent de ‘andere’ oudedagsvoorzieningen. Deze vallen ‘gewoon’ in de boedel. Dat betekent dan niet dat u recht heeft als ex-partner op de helft van (de waarde) van de lijfrentepolissen maar wel dat u recht heeft op de helft van de waarde in de vorm van andere boedelbestanddelen (huis, auto, schilderijen of anderszins). Met andere woorden, de hele boedel wordt opgeteld en gedeeld door twee. Fiscaal gezien mag u dan gerust de lijfrentepolis van uw ex overnemen en vervolgens op eigen naam zetten. Het delen van alle oudedagsvoorzieningen net zoals pensioen kan dus een heel goede oplossing zijn, maar dan moet u het wel beide eens zijn. Dit geldt ook voor kapitaalverzekeringen. Dit zijn verzekeringen waarvan de premie niet aftrekbaar is geweest en dat betekent dat de kapitaalsuitkerings onbelast is (binnen voorwaarden uiteraard). Als de kapitaalsverzekering gekoppeld is aan uw hypotheek ligt het lastiger, maar ook dan kan de ‘andere’ partner er binnen alle fiscale mogelijkheden gewoon verder mee gaan om op termijn de hypotheek op het (eigen) huis er mee af te lossen . Tot slot geldt deze verdeling ook voor een zogenaamde ‘gouden handdruk’. Ook deze kunt u gewoon verdelen maar dat kunt u niet afdwingen. Beide partners moeten het er dus mee eens zijn.
Tot slot. Als u huwelijkse voorwaarden heeft opgemaakt dan gaat de verdeling natuurlijk anders en zijn deze voorwaarden bepalend. Neemt u ook vooral goed de tijd om alles op een rijtje te zetten. Een echtscheiding heeft veel – emotionele én financiële – impact en mag dus best even duren. Dat kan ook heel goed zonder dat het een vechtscheiding wordt, daarbij is vaak niemand gebaat! Een goede adviseur (of advocaat) heeft dus niet alleen verstand van de materie maar ook van de mens! En ik zal eerlijk zijn, vrouwen beschikken vaker over die combinatie dan mannen!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015