Artikel Geld en Werk: Fiscale tips en pensioenzaken

De aangifte 2009 staat weer voor de deur. Zijn er nog adviezen en tips die u móet weten in relatie tot uw pensioen? Ja, die zijn er natuurlijk. Ik zet ze voor u op een rij.

Voor wat betreft pensioen bent u natuurlijk op de hoogte dat de AOW, en ook uw werkgeverspensioen, naar 67 jaar gaan voor wat betreft de pensioendatum. Een aanvullend spaarpotje aanleggen kan dus geen kwaad. Dat kan of door in uw huidige pensioenregeling vrijwillig meer te betalen of zelf een lijfrentevoorziening af te sluiten. In beide gevallen is de extra premie fiscaal aftrekbaar.

Bij lijfrenteaftrek moet u even in de gaten houden dat u dit jaar nog voor 1 april betaalde premies ten laste van uw inkomen 2009 kunt brengen. Dit geldt ook voor 2010 nog, maar vanaf 2011 geldt dat voor betaalde premies die u over het belastingjaar 2011 ten laste van uw inkomen wilt brengen de eis dat die in 2011, dus uiterlijk op 31-12-2011 betaald moeten worden.

Vanaf uiterlijk 2020 gaat de lijfrenteaftrek, omdat de pensioenleeftijd dan feitelijk naar
67 jaar gaat, naar beneden, van 17% naar 15%. Er zijn 3 ‘hoofdcategorieën’ waardoor u recht hebt op lijfrenteaftrek: u hebt een auto van de zaak, u bouwt niet over uw hele inkomen
(b.v. de 13e maand en/of bonus) pensioen op, of omdat u een ‘slechte’ pensioenregeling hebt (hiervoor dient u de factor A, dat is de jaarlijkse pensioenAangroei te gebruiken).

Een voorbeeld.
Salaris: € 40.000,-, bijtelling auto: 25% x € 30.000,- = € 7.500,-, bonus: € 2.000.
AOW-franchise: € 20.000,-, opbouwpercentage pensioen: 1,75%.
Lijfrenteaftrek : 17% (€ 40.000,- + € 7.500,- + € 2.000,- -/- € 11.345,-) -/- 7,5 x
(1,75% x € 40.000,- -/- € 20.000,-) = € 3.861,-.
Vanaf 2020 wordt dit dus 15% i.p.v. 17%. De aftrek is dan € 3.098,-.

Minister Donner heeft aangegeven dat áls de sociale partners, werkgevers en werknemers, het eens worden, de pensioenleeftijd én de beperking van de lijfrenteaftrek al eerder ingaan. Gaat u er maar vanuit dat dat ruim voor 2020 zal zijn!

Daarnaast kunt u nog gebruik maken van de inhaalruimte. Als u de afgelopen 7 jaar (dus teruggaand tot 2002) minder pensioen hebt opgebouwd op grond van dezelfde voorbeelden als hierboven, dan mag u hiervoor extra lijfrentepremies betalen. Als u jonger bent dan 55 jaar mag dat niet meer zijn dan € 6.703,-. Bent u ouder, dan is het maximum zelfs € 13.238,-.

Ik durf de uitdagende stelling aan dat u meer fiscale aftrekmogelijkheden hebt dan u (er aan) geld in de portemonnee (voor over) hebt!!

Vervolgens de levensloopregeling. Hierin kunt u 12% van uw bruto inkomen belastingvrij sparen. Dit kan dus een prima aanvulling op uw oude dag zijn. Deze regeling kunt u daarnaast gebruiken om juist een tijdje er tussenuit te gaan of om eerder te stoppen met werken. U kunt op iedere gewenst moment het levensloopsaldo, of een deel daarvan, gebruiken voor extra pensioen. Ook kunt u het laten uitkeren (dan is het belast) en hetzelfde bedrag in een lijfrentevoorziening stoppen (waarbij hetzelfde bedrag weer fiscaal aftrekbaar is).

Tot slot. Met alle ontwikkelingen krijg ik steeds vaker de vraag of een eigen huis of bedrijfspand ook als pensioen kan dienen. Uiteraard kan dat, immers ‘pensioen’ is eigenlijk niets anders dan een ‘zak met geld’ waarvan u kunt leven. Toch een paar aandachtspunten.
Allereerst is het goed om te weten dat vanaf 2001 uw hypotheekrenteaftrek nog maar 30 jaar duurt. Let u dus even op het moment waarop u niet langer recht hebt op hypotheekrenteaftrek. Als dit (ruim) na uw pensioendatum is dan houdt u dus woonlasten. Ook mag u hypotheekrente niet meer fiscaal aftrekken als u op een woonhuis de hypotheek hebt afgelost. Daardoor wordt in sommige gevallen uw ‘van schuld vrije’ huis dood kapitaal. U kunt natuurlijk altijd uw huidige huis verkopen en een ander huis kopen of huren, zodat u uw huidige huis ‘vrijspeelt’.

Laatste tip: pensioen is zoals gezegd gewoon een ‘zak met geld’. Of het nu in een pensioenregeling, een eigen lijfrentevoorziening zit, u hebt spaargeld op de bank of een vrij (van hypotheek) huis, het is allemaal geld waarvan u na uw pensioen kunt leven.

Wilt u meer weten over uw pensioen, maar denkt u nu al, daar kom ik echt niet uit: komt u dan 28 februari a.s. naar de PensioenEHBO te Tilburg, zie www.pensioenEHBO.nl.

Mr. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015