Artikel Geld en Werk: Het ?nieuwe? Financiële ToetsingsKader (FTK)

Nieuwe plannen
Niet alleen een PensioenAkkoord, waarover ik de vorige keer schreef en waarin bepaald is dat de pensioenleeftijd, zowel AOW als werkgeverspensioen omhoog gaat, maar ook wordt er anders met uw opgebouwde pensioen omgegaan. Dat heet het Financieel ToetsingsKader, zeg maar hoe ‘zeker’ is uw pensioen. Ik zal het uitleggen.
Op dit moment is het nog zo dat u een ‘recht’ krijgt op bijvoorbeeld € 10.000 pensioen vanaf 65 jaar. Als het meezit wordt het ieder jaar aangepast aan de inflatie. Als het tegenzit niet, en als het nog meer tegenzit – zoals op dit moment – wordt het misschien zelfs maar € 9.500. Dat noemen we dan ‘afstempelen’. Maar het blijft wel uitgekeerd vanaf 65 jaar.
In de nieuwe situatie is het de bedoeling dat áls u € 10.000 krijgt toegezegd met inflatiecorrectie, dat het dan ook echt zo is! Dat is gunstig. Natuurlijk moet daar dan ook de juiste premie voor betaald worden. Wel is het dan zo – dat is het addertje onder het gras – dat als we ouder worden, en dat worden we, dat het dan € 10.000 wordt op 66 of zelfs 67 jaar. Met andere woorden: het stijgt mee met de levensverwachting en u krijgt hetzelfde pensioen, maar dan wel een jaar later!

Gevolgen
Pensioenfondsen moeten nu de keus maken of ze doorgaan met het huidige systeem of overstappen op het nieuwe beoogde systeem. Als ze overstappen moeten ook alle opgebouwde rechten mee over gaan. Of dat juridisch zonder risico is, is de vraag. Volgens Minister Kamp kan dat wel, maar dan moet het in ieder geval goed worden gecommuniceerd, vastgelegd en de belangen van alle betrokkenen, jong en oud zorgvuldig afgewogen. Doorgaan met het huidige systeem betekent dat er vaker en meer afgestempeld moet worden en dat de kans op inflatiecorrectie (aanzienlijk) kleiner is.
Vooral de ‘professionals’ in pensioenfondsenland, niet alleen adviseurs, maar vooral ook bestuurders, werkgevers en ook ondernemingsraden, moeten goed weten wat er speelt, welke keuzes wel en niet gemaakt moeten worden. Zij zijn immers verantwoordelijk voor úw pensioen!
Dat is misschien best moeilijk, maar dat is natuurlijk wel hun taak. Dat is namelijk om met úw pensioengeld heel goed om te gaan. Daarvoor geldt maar één eis: goed doen of niet doen (en dan dus uit het bestuur etc. stappen). Verschuilen kan niet meer anno 2012.

Het wordt anders
Het wordt dus – weer - anders, of we dat nu leuk vinden of niet. We worden ouder en het zit economisch niet mee. We zullen in de toekomst dus allemaal individueler, flexibeler en creatiever met ‘ons pensioen’ moeten leren omgaan. Deze laatste zin staat ook in mijn vorige column. Dan moet het dus wel zo zijn. U zult meer keuzes moeten maken en zelf meer en mede-verantwoordelijk worden voor úw uitgestelde salaris. Verzorging is uit, beloning is in. Dat is óók anno 2012.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015