Artikel Geld en Werk: Het ?nieuwe? PensioenAkkoord

Nieuwe plannen
De nieuwe coalitiepartners hebben besloten om de AOW-leeftijd al eerder te verhogen, vanaf 2013/14 al. Dat betekent dat de AOW-leeftijd al in 2019 op 66 jaar zal staan, en in 2024 op 67 jaar. De crux zit ‘m in het feit dat niet zoals het de bedoeling was om de AOW-leeftijd pas in 2020 – en dan in een keer – naar 66 jaar te verhogen, maar dus al eerder en sneller. Dat betekent dat het iedereen raakt, ook mensen die voor 1955 zijn geboren. Daarnaast wordt de AOW ook niet meer vanaf de 1e van de maand uitgekeerd waarin u de AOW-leeftijd bereikt maar vanaf uw verjaardag. Ook is het goed om u nog even te realiseren dat vanaf 2015 er geen partnertoeslag meer is als u een partner hebt die jonger is dan u. Iedereen krijgt na 2015 dus alleen ‘de eigen AOW’. Dat geldt niet voor diegenen die voor 2015 al de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Zij houden de partnertoeslag. Verder is nog de vraag of de beoogde jaarlijkse extra verhoging van de AOW met 0,6% doorgaat.

Gevolgen
De gevolgen van de nieuwe plannen raken dus iedereen. Er zijn dan vier mogelijkheden. Of u werkt langer door, tot het moment dat u AOW krijgt. Het recht op pensioen vanaf 65 jaar – en wel meestal vanaf de 1e van de maand waarin u 65 jaar wordt - kunt u dan uitstellen. Dat levert per jaar ongeveer 8% extra pensioen op. Precies het bedrag dat zo’n beetje bij vele pensioenfondsen gekort gaat worden als het economisch tegen blijft zitten.
Als ik eerlijk ben kan iedereen echt wel een paar maanden tot maximaal een jaar in 2019 door werken. Sterker nog, het lijkt mij een ‘zegen’ om te weten dat je nog maar een paar maanden hoeft, mag, moet?! Werkgevers moeten zich daar wel op voorbereiden overigens. Er zullen ongetwijfeld werkgevers zijn die u graag zien vertrekken, zodra het kan. Het is dus goed om dit alvast – bedrijfsbreed – te bespreken, al dan niet met/via de Ondernemingsraad.

Vutter’s
Langer doorwerken zal voor diegenen die al met VUT/prepensioen zijn, lastig zo niet onmogelijk zijn. Zij hebben dus nog maar 3 opties.
De eerste is dat ze de periode vanaf het moment dat de VUT/prepensioen uitkering stopt tot het moment dat ze AOW krijgen zelf overbruggen. Het ouderdomspensioen zal normaal gesproken wel al vanaf 65 jaar ingaan. Het ‘gat’ betreft dus een paar maanden AOW.

Vervroegen AOW
De tweede optie is om de AOW eerder te laten ingaan. Het PensioenAkkoord voorzag in de mogelijkheid om, ook al zou de AOW op 66/67 jaar staan, deze toch eerder vanaf 65 jaar in te kunnen laten gaan, maar dan wel met een gekort bedrag. 6,5% minder per jaar dat de AOW eerder ingaat dan de reguliere datum. Vooralsnog ga ik ervan uit dat deze optie blijft.

Variabiliseren
De laatste optie is om de AOW gewoon te laten ingaan op het officiële moment, en dan het (werkgever)pensioen gevariabiliseerd in te laten gaan. Bijvoorbeeld tot de AOW-datum 100% en daarna 75%, U neemt dan dus in het begin meer op uit de pensioenpot dan daarna. In plaats van levenslang € 10.000 pensioen per jaar, begint u met € 12.000 en eindigt u met € 9.000.

Keuzes
Los dus van de vraag wat u ervan vindt, er zijn altijd oplossingen. We zullen in de toekomst
dus allemaal individueler, flexibeler en creatiever met ‘ons pensioen’ moeten leren omgaan.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015