Artikel Geld en Werk: Hoe kijk ik naar mijn pensioen?

Dit jaar begin ik met een positieve insteek. En ga u ‘helpen’ naar uw pensioen te kijken. En dan bedoel ik natuurlijk niet alleen kijken, maar vooral begrijpen en indien nodig vervolgens actief handelen.

Allereerst de AOW. Deze bedraagt in 2010 bijna € 1100,- voor een alleenstaande en bijna
€ 1400,- voor een ‘stel’ per maand, bruto. Zoals inmiddels bekend, wordt de AOW vanaf 2020 vanaf 66 jaar uitgekeerd en vanaf 2025 vanaf 67 jaar.

Dan de aanvullende pensioenen. Deze blijven voorlopig op 65 jaar staan. Pas in 2020 gaat ook de pensioenleeftijd van het werkgeverspensioen naar 67 jaar. U krijgt dit jaar – voor de derde keer alweer – een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Dit krijgt u voor 1 juli. Ook zit er dan voor het eerste een indexatielabel bij. U zult 2 stapeltje muntjes zien: de linker (hoogste) stapel geeft aan hoe hoog de inflatie ongeveer wordt (de komende jaren). De rechter (waarschijnlijk laagste stapel) geeft aan in hoeverre uw pensioenfonds over –verzekeraar de inflatie bijhoudt.

Als u nog pensioen hebt staan bij een vorige werkgever kunt u gewoon vragen om een UPO, als u deze nog niet hebt gehad. Formeel hebt u pas recht op een UPO over deze oude, zogenaamde premievrije pensioenen, in 2011. Wellicht vragen ze er geld voor (daar ben ik het overigens niet mee eens!)>

Mocht u tot slot niet meer weten of en zo ja, waar u nog pensioen hebt opgebouwd? Ga dan eens naar www.vb.nl/vergetenpensioen, vanuit hier kunt u verder zoeken. Per 2011, nog een jaartje wachten dus maar, kunt u via www.pensioenregister.nl precies zien waar en hoeveel pensioen u hebt opgebouwd (dus ook al uw oude pensioenen).

Vervolgens hebt u misschien ook nog een lijfrentepolis, ooit een gouden handdruk gehad en deze ook omgezet in een uitkering vanaf 65 jaar.

Zet u deze uitkeringen, dus AOW, werkgeverpensioen, privévoorzieningen nu allemaal eens onder elkaar en u ziet hoeveel ‘pensioen’ u gaat krijgen vanaf 65 jaar. Als u hier niet uitkomt? Eigenlijk is dat niet zo erg…… U kunt dan namelijk 2 dingen doen. Niets, dan weet u nog steeds niet hoeveel pensioen u krijgt. Of, u zoekt hulp. In dat kader wijs ik u alvast op zaterdag 28 februari, u bent dan van harte welkom op de PensioenEHBO te Tilburg, noteert u dus deze datum alvast.

Het totaal vergelijkt u dan met u huidige inkomen. Als vuistregel mag u aanhouden dat als het minder is dan 50% van uw huidige inkomen dan wordt het krapjes. Als het meer is dan 50% dan blijft u redelijk op niveau qua inkomen. Dit hangt dan vervolgens wel af van aanvullende zaken en wensen, zoals (financiële) verplichtingen in verband met bv. hypotheekrenteaftrek, kinderen of alimentatie.

Vervolgens geldt ook weer: als u precies wilt weten hoeveel u bruto en netto na uw pensioendatum krijgt, rekening houdende met alle specifieke zaken die voor u gelden, dan moet u daar gewoon mee aan de slag. Zelf of gesteund door een goede, betrouwbare adviseur.

Eigenlijk is het dus niet zo moeilijk: of u vertrouwd er op dat het allemaal wel goed zit en goed komt (?!), of u gaat er voor zorgen dat u zeker weet óf het goed zit of hoe het goed komt en blijft. Aan u die keus en die uitdaging. Gelukkig blijf ik u ook dit jaar weer helpen en informeren. Samen gaat dat zeker lukken. We hebben nog een heel jaar tenslotte.

Mr. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015