Artikel Geld en Werk.nl: Pensioen en indexatie

Wel, de – zeer kritische – reacties waren niet van de lucht op mijn laatste column van vorig jaar. Daarin schreef ik eigenlijk kort gezegd dat we ons niet ‘té gek’ moeten laten maken door de waan van de dag als het gaat om economische crisis, beleggingen en dus dekkingsgraden.

De ingezonden reacties – blijft u daar overigens mee doorgaan, dat voedt mij met wat u echt beweegt – waren niet mals. Toch werd ik ‘beschuldigd’ van dingen die niet terecht zijn. Gepensioneerden voelen zich bijvoorbeeld niet serieus genomen, hebben geen zeggenschap en voelen een niet aan inflatie aangepast pensioen direct in de portemonnee. Daar ben ik het op alle punten mee eens. Werkenden zijn ‘onzeker’ over de ‘zekerheid’ van hun pensioen. Dat kan ik mij goed voorstellen. Zelfs een tot voor kort, ontzettend ‘rijk’ pensioenfonds zoals Shell (met een dekkingsgraad van 160%, dus 60% meer bezittingen dan nodig), knalde dik onder de 100%, een unicum. We moeten dus wel degelijk alle zeilen bijzetten in pensioenland. Maar ‘paniek’ blijft een slechte raadgever.
Verder was er een reactie van een lezer die stelde dat ongeveer 50% überhaupt geen geïndexeerd pensioen heeft, ook een schande, vond hij.
Daarom toch goed om de indexatieproblematiek nog een keer uitvoerig toe te lichten.
Drie vragen hierbij. Moet ik wel een geïndexeerd pensioen willen? Hoe ziet nou precies een ‘normale’ pensioenregeling eruit? En hoe wordt alles betaald? Ik begin bij de laatste. Als er sprake is van een geïndexeerd pensioen, dat dus ieder jaar wordt aangepast aan de inflatie, dan moet daar natuurlijk (meer) voor betaald worden
Het verbaast mij dan ook hogelijk dat er dus werknemers zijn die wel een geïndexeerd pensioen willen maar dat niet hebben. Je praat toch met je werkgever daarover? Of je laat de Ondernemingsraad of de adviseur dat doen. Een geïndexeerd pensioen is niet beter/slechter, duurder/goedkoper, het is gewoon anders.
Om u een indruk te geven. Als iemand vanaf 65 jaar € 1.000,-- pensioen wil hebben, dan moet daar bij een gelijkblijvend pensioen ongeveer € 13.000,-- voor betaald worden Wil iemand echter een geïndexeerd pensioen, met een redelijke kans dat de pensioenuitkering ieder jaar met ongeveer 3% wordt verhoogd, dan moet daar ongeveer € 17.000,-- voor betaald worden. Dat is dus gewoon 30% meer! Kijk, en daar zit de crux, iemand, de werkgever, de werknemer, of beide, moet bereid zijn dit te betalen. Naarmate de zekerheid hoger moet zijn, en er dus minder risicovol belegd kan worden, moet er nog meer betaald worden!
Dan de toezegging. Als u een pensioenregeling heeft die niet voorziet in inflatiecorrectie, dan betaalt u (of uw werkgever) daar ook minder voor. Eigenlijk is pensioen niet zo moeilijk. Of u wilt een geïndexeerd pensioen of niet. Zo ja, dan moet u ook bereid zijn daar meer voor te betalen. Dan komen we meteen op een heikel punt. Er wordt – althans dat is mijn mening – nog teveel gedacht in het algemeen dat pensioen zomaar even geregeld is. Nee, het is en het blijft gewoon een zak met geld, die gevuld moet worden. Door iemand. Maar als niemand teveel wil betalen én we willen dan ook niet teveel risico lopen qua beleggingen én we raken (te snel) in paniek als de beurzen naar beneden gaan, ja, dat kan gewoon niet. Vandaar mijn oproep vorig jaar om rustig en realistisch te blijven.

Tot slot de vraag of u wel een geïndexeerd pensioen moet willen hebben. Daar heb ik vorig jaar al met meerdere andere pensioendeskundigen een stevig robbertje over geschreven over en weer. Ik blijf daarbij van mening dat u zich moet afvragen of u dat moet willen. Hoeveel geld heeft u nodig als u 80 bent? Ik schat in dat u dan eigenlijk alleen nog ‘meer’ geld nodig heeft voor bijvoorbeeld zorg, een hulp in de huishouding, tuinman etc., om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Maar toch niet om nog te consumeren? En als u dat wel wilt kunnen blijven doen, dan kiest u toch wel voor een geïndexeerd pensioen. En bent u dan ook bereid om daar nu meer voor te betalen?

Tot slot. Gelukkig was er ook een positieve reactie! Mijn taak is nu eenmaal om u kennis en (keuze)wijsheid aan te reiken. Aan u de verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. We blijven elkaar dus iedere maand spreken dit jaar.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015