Artikel Geld en Werk: Pensioen EHBO

Op 27 februari was er de Pensioen EHBO in Tilburg. In de Foodplaza op de universiteit hadden 88 deelnemers ‘geluk’. Zij konden hun pensioensituatie en hun specifieke vragen kwijt bij een goed voorbereide student van de club van Prof. Dietvorst, ondersteund door een professional. De overige ruim 200 gegadigden worden natuurlijk ook nog uitgenodigd voor een ‘hoorcollege’ pensioen. Er viel in alle gesprekken eigenlijk maar één ding echt op. Iedereen wilde alleen maar weten: hoeveel krijg ik, vanaf wanneer en wat is dat dan netto.

Verder viel mij op dat iedereen goed voorbereid was. Men had de ‘hele pensioenmap’ meegenomen en dat het UPO een essentieel middel is, bleek ook. Wel snapten de meesten niet hoe ze een UPO moesten ‘lezen’. Als ik eerlijk ben: dat ligt niet aan hen (en u dus) maar aan het UPO zelf. Allereerst is het nieuw, zo’n Uniform Pensioen Overzicht, daar moeten we nog aan wennen, maar het is ook nog te ingewikkeld. De inhoud is op zich wel goed hoor, daar niet van, maar het is alleen maar informatief. Het communiceert met andere woorden onvoldoende. Het blijkt namelijk, zoals ik hierboven aangaf, dat mensen maar een ding willen weten: hoeveel krijg ik. Waarom dus niet een soort google-UPO. U haalt het UPO uit de envelop. U ziet een wit A-4tje (met vooruit, heel, heeeel klein het logo van uw pensioenfonds/verzekeraar) en u leest de tekst: Hallo Theo, vanaf 65 jaar (13 juli 2031) krijg je € 10.000 pensioen. De rest kan dan op de vervolgpagina’s, en is voor de liefhebbers. Waarom denkt u dat iedereen googelt?

Uiteraard viel ook op dat ongeveer een kwart van de vragen te maken had met echtscheiding. Op zich niet gek als u weet dat 1 op de 3 huwelijken strandt. Vooral bleek dat de meesten, zowel degenen die een deel van het pensioen moesten afstaan aan de ex, als de ‘ex’-en zelf niet wisten hoe het precies was geregeld, hoe het dus zat en wat ze dus kregen - ja, of vooral ook juist niet!

Tot slot viel op dat meerdere genodigden meerdere ‘pensioenspaarrekeningen’ hadden. In de vorm van extra pensioen (gewoon bij de werkgever dus), maar ook in de vorm van een aanvullende lijfrente, spaarloon of levensloop. Meerdere potjes dus. Wat men daar precies wel en niet mee kon, was weer minder duidelijk. Ook hier schortte het vooral aan duidelijke info. Ook met het feit dat in veel gevallen zo rond 65 jaar de hypotheeklasten wegvallen of aanzienlijk minder worden, konden velen niet zo goed overweg. Niet alleen info over het bruto inkomen, maar vooral ook, rekening houdend dus met het wegvallen van de hypotheeklasten, hoeveel krijg ik netto was de vervolgvraag. Ik zie de komende jaren veel werk voor financieel planners.

De conclusie kan wat mij betreft dus 3-ledig zijn. Mensen zijn wel degelijk geïnteresseerd (te krijgen) in hun pensioen. Ze zijn ook heel goed in staat om pensioeninfo (met een beetje hulp) goed te begrijpen en dus goede keuzes te maken. En het UPO moet aanzienlijk eenvoudiger. Eerst de kernboodschap communiceren, daarna komt de rest vanzelf.
Het Pensioenregister dat vanaf 2011 in de lucht komt, noteert u alvast: 1 januari 2011: www.pensioenregister.nl, zal hierbij een welkome aanvulling zijn.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015