Artikel Geld en Werk: Pensioen en AOW

U hebt het zeker gelezen. De AOW wordt (eindelijk) gemoderniseerd. Wat zijn de plannen?
Allereerst kunt u uw AOW uitstellen tot na 65 jaar. Dus als u bijvoorbeeld pas op uw 67e wilt beginnen met de AOW krijgt u een ‘bonus’. Deze staat nu nog op 5%, maar uit betrouwbare bronnen heb ik al vernomen dat dit hoger wordt. Dat is terecht, want als het bij deze 5% blijft, kunt u beter gewoon op 65 AOW ontvangen en het geld op de bank zetten! Daarnaast gaan Nederlanders vanaf 2011 (dus alleen degenen die na 1945) zijn geboren ook na 65 meebetalen aan de AOW, of eigenlijk, meer belasting betalen. Dat moet alleen als u meer dan € 18.000 aan aanvullend pensioen ontvangt. Als u lijfrenteuitkeringen krijgt of anderszins (bijvoorbeeld uit een gouden handdruk) dat blijft dat buiten de telling (nog wel…). Dat betekent dus ook dat de formele AOW-leeftijd niet omhoog gaat naar 67 of nog hoger, 70 jaar. De bedoeling van beide maatregelen is natuurlijk enerzijds om u te stimuleren langer door te werken (nou, niet voor die 5%!) en anderzijds om de AOW betaalbaar te houden en ‘rijke’ ouderen mee te betalen .

AOW en pensioen
Zoals al gezegd betaalt u alleen meer belasting als u naast uw AOW nog een aanvullend pensioen krijgt van meer dan € 18.000, samen met de AOW dus een inkomen van een mille of 25. Verder hebben de AOW-plannen geen effect op pensioenopbouw en/of pensioendatum. Omdat de formele AOW-leeftijd 65 jaar blijft gaan we niet ‘anders rekenen’ in pensioenland. Dit komt pas als de formele AOW-leeftijd hoger wordt. Wel is het eigenlijk zo dat de bekende 70%-norm in pensioenland niet langer juist is. Deze is ooit ontstaan omdat 70% pensioen ongeveer netto hetzelfde opleverde als een 100% inkomen. Nu u na 65 jaar meer belasting moet betalen, moet de norm dus omhoog om dit netto-netto vergelijk te handhaven.

AOW en doorwerken na 65 jaar
Ook nu is het al zo dat u gewoon kunt blijven doorwerken na 65 jaar. U krijgt dan AOW, eventueel een aanvullend pensioen én salaris. U betaalt dan gewoon extra veel belasting. U kunt uw pensioen uitstellen tot maximaal 70 jaar. Dan krijgt u natuurlijk meer dan vanaf 65 jaar. De bonus (formeel: actuariële herrekening) bedraagt ongeveer 7 à 8% per jaar! Omdat u daarnaast ook nog pensioen kunt blijven opbouwen, u werkt immers, levert 2 jaar langer doorwerken inclusief de nu voorgestelde AOW-bonus ongeveer 30% meer inkomen op vanaf 67 jaar. Eigenlijk/eindelijk wordt langer doorwerken toch wel aantrekkelijk gemaakt. Verder is het gewoon uw keus.

AOW en 2015
Nu we het toch over de AOW hebben, nogmaals even aandacht voor het jaar 2015. Vanaf die datum, dat treft dus alle Nederlanders die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, krijgt u geen AOW-toeslag meer als uw partner jonger is dan 65 jaar! De AOW-toeslag betekent feitelijk dat u, zolang uw partner nog geen 65 jaar is, zijn of haar AOW ook krijgt, dus als het ware een ‘dubbele’ AOW. Als uw partner zelf 65 jaar wordt krijgt zij of hij vanaf dat moment uiteraard zelf de (zelfstandige) AOW

Conclusie
Ik krijg veel vragen/opmerkingen: kan ik de AOW dan niet – met een jaarlijkse korting van 5% - al voor 65 jaar krijgen? Dat zou wel kunnen, alhoewel mijns inziens de korting dan juist hoger moet zijn dan de bonus voor na 65 jaar, maar ik ben bang dat de gemiddelde Nederlander dan juist voor 65 jaar de AOW wilt ontvangen. Terecht hoor, maar dat stimuleert nu niet echt langer doorwerken, laten we daar eerlijk over zijn! Dat de AOW gemoderniseerd moet worden mag inmiddels bij iedereen bekend zijn. De eerste stappen zijn nu gezet. Deze doen mij nog het meest aan de ‘salami’tactiek denken. Ieder jaar een plakje, en voordat je het weet is de worst op!

mr Theo Gommer is pensioenadvocaat. Tevens is hij partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015