Artikel Geld en Werk: Pensioen en eindejaarstips

Zoals gebruikelijk kijk ik aan het eind van het jaar weer even terug en blik vervolgens vooruit. 2009 is eigenlijk een beetje een verloren jaar geworden in pensioen. Dat heeft natuurlijk alles met de economische crisis te maken, daar was alle (noodzakelijke) aandacht voor. Toch kan 2009 ook gezien worden als ‘het kanteljaar’. We hebben de definitieve stap gemaakt van de oude naar de nieuwe pensioenwereld. Van ‘zo vroeg mogelijk stoppen met werken’ naar ‘zo lang mogelijk doorgaan’. In dat kader is de verhoging van de AOW-leeftijd (ook al is die pas effectief in 2020) dus wel een (erg) belangrijk besluit geweest in 2009.

Een aantal tips of eigenlijk, overwegingen die u moet maken en die cruciaal zijn in uw pensioenbeleving. De eerste is, wat wilt u: zo snel mogelijk (al dan niet volledig) stoppen met werken, of zo lang mogelijk (al dan niet in deeltijd) doorgaan. Uit een recent onderzoek van TNS-NIPO (in opdracht van Aegon) blijkt overigens dat naarmate een werknemer jonger is, hij of zij (denkt?) eerder te willen stoppen. Grappig hè?!

In beide gevallen moet u vervolgens actie ondernemen. Als u snel wilt stoppen (en u zich echt heeft gerealiseerd wat u dan gaat doen…..de hele dag….), dan móet u in kaart brengen wat u krijgt, en of dat voldoende is. Krijgt u echt die ‘beroemde’ 70% van uw laatstverdiende salaris (die mythe heb ik toch al vele malen doorgeprikt?). En als dat niet zo is, dan moet u actie ondernemen. Het jaarlijkse Uniforme PensioenOverzicht (het UPO, dat u inmiddels voor 30 september voor het 2e jaar op rij hebt ontvangen. Toch? Niet accepteren hoor, als u het niet hebt gekregen of niet begrijpt. Aan de bel trekken, hard!). Ook krijgt u in 2010 voor het eerst een indexatielabel. Twee stapeltjes muntjes die aangeven in hoeverre uw pensioenfonds/verzekeraar de inflatie volgt. Hoe groter het rechter stapeltje, des te beter. Twee hoge gelijke stapeltje is het beste. (Ik zeg het vervolgens nog een keer – en hou er dan ook over op - : ik had liever gewerkt met kleurtjes: rood is fout, groen is goed, en bij oranje ‘kén het net’.)

We hebben vanuit ‘pensioentechnisch’ oogpunt een mooi en goed pensioenstel in Nederland. Dit is onlangs onderzocht door Mercer en de Universiteit van Melbourne. We scoren een 7,6, dus op dit moment niets mis mee. Een deel als overheidspensioen, de AOW, middels omslagstelsel gefinancierd (er is dus geen individuele spaarpot voor een AOW-er). Vervolgens het werkgeverpensioen. Volledig kapitaalgedekt, dus wel een (collectieve) spaarpot voor iedere werknemer. En vervolgens de mogelijkheid om zelf aanvullend te sparen, al dan niet via de werkgever, anders via lijfrente, levensloop of gewoon sparen in Box III (spaarrekening, aandelen etc.). Dat cijfer is dus mooi, maar verdient toch veel aandacht. Het zijn namelijk de credits van het verleden. En zoals u weet geven rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst.

Het stelsel kraakt namelijk. De AOW gaat naar 67 jaar en wordt nog meer een absoluut minimum. Gezien de crisis worden de pensioenen mondjesmaat aangepast aan de inflatie (het ABP indexeert ‘maar’ 0,45%. ‘En da’s niet veul’!). Werkgevers loeren op versobering van het werkgeverspensioen en moeten dat misschien wel om óók voldoende geld (lees winst) te hebben voor (her)nieuw(d)e investering en behoud van arbeid (voor jongeren). Er komt druk op de solidariteit. Zijn de babyboomers (1945-1955), de groep die de komende 10 jaar met pensioen gaat, niet teveel verwend en worden ze niet teveel uit de wind gehouden met alle overgangsregimes? Als dit alles verder gaat – en in zo’n laatste column van het jaar mag je een beetje visionair zijn, ik zie dat snel verder gaan -, wordt u dus tot slot meer aangewezen op uzelf, uw eigen keuzes en verantwoordelijkheden. Iedereen wil tegenwoordig kiezen, maar bij de mogelijkheid tot keuzes, hoort nu eenmaal de consequentie van eigen verantwoordelijkheid.

Mijn advies/overweging voor 2010 is dus: doet u nu echt eens aan (eigen) financiële planning (prima. Of u doet dat niet, en werkt u als dat nodig blijkt te zijn in de toekomst gewoon wat langer door. Ook prima.). En als u niet aan die (eigen) financiële planning gaat doen in 2010? Ook goed, dat is immers uw eigen keus en verantwoordelijkheid.

Goede pensioendagen en tot volgend jaar!

mr. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015