Artikel Geld en Werk: Pensioen en fusies & overnames

Stel u komt maandagochtend op kantoor, de vlag hangt uit en u wordt door uw breed lachende directeur naar de vergaderzaal gevraagd.
Daar vertelt hij dat hij in het weekend de tent voor goed geld heeft verkocht. U feliciteert hem van harte natuurlijk maar denkt, ja, en hoe zit het met míjn arbeidsvoorwaarden en míjn pensioen?

Zeker nu de economie weer op volle toeren draait, worden bedrijven of delen van bedrijven verkocht en gekocht. Ook de komende jaren zullen vele bedrijven overgaan in ander handen, nu de vergrijzing toeneemt en de eigenaar zelf met pensioen gaat.

Sinds 2002 is het ook met uw pensioen eigenlijk best wel goed geregeld. Ik zal een aantal voorbeelden geven. De hoofdregel is dat u de pensioenregeling die u hebt ook houdt. Dit geldt trouwens ook voor de andere arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, vakantiedagen en onkostenvergoedingen.
Toch zal het in de praktijk bij pensioen vaak iets anders gaan.
Stel u werkt bij een bedrijf en u hebt een eindloonloonregeling (en bouwt dus pensioen op over het laatst – en vaak hoogst - verdiende loon voor pensioendatum). De koper heeft echter een middelloonregeling (u bouwt pensioen op over het tijdens uw loopbaan gemiddeld verdiende salaris). De koper kan dan twee dingen doen. Of hij doet niets, dan houdt u uw (betere) eindloonregeling. Of hij kiest ervoor om u ook mee te laten doen aan de mindere middelloonregeling. Dat is aan de koper om te beslissen!

De hoofdregel is dus dat als de koper niet heeft gekozen voor zijn eigen regeling, uw bestaande regeling wordt voorgezet.

Er zijn twee uitzonderingen. Als u op basis van uw huidige werkzaamheden of op basis van de nieuwe werkzaamheden verplicht mee moet doen met een bedrijfstakpensioenfonds (de bouw, de metaal of anderszins) dan gaat die verplichting altijd voor.

De tweede uitzondering bevestigt dat het hele pensioensysteem in het voordeel is van u als werknemer. Als u bij uw bestaande werkgever namelijk geen pensioen heeft, maar de koper heeft wel een pensioenregeling, dan gaat u gewoon meedoen met de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever. En dat is in uw voordeel. Mocht uw nieuwe werkgever daarentegen geen pensioenregeling hebben, maar u hebt nu wel een goed pensioen, dan houdt u deze regeling!

Overigens zult u (of de ondernemingsraad of vakbonden) wel een ‘stapje’ dieper in de pensioenregeling moeten duiken en beide regelingen op (vele) details goed moeten bekijken. Immers, een eindloonregeling met ‘maar’ een opbouwpercentage van 1,7% per jaar is misschien wel minder ‘waard’ dan een middelloonregeling met een opbouwpercentage van 2% per dienstjaar. Of hebt u in de ene regeling een hoge eigen bijdrage en in de andere regeling juist geen eigen bijdrage. Let u ook goed op alles omtrent indexatie, dus het waardevast houden van uw (opgebouwde) pensioenrechten.

Conclusie. Fusies en overnames verplichten de koper goed na te denken over pensioen. Vraagt u ernaar, of laat de ondernemingsraad of vakbonden hiernaar vragen en neemt u dit mee in de overwegingen. Diep de regeling in duiken is daarbij een must. Laat de fusies & overnames nu maar in volle gang gaan draaien!

mr Theo Gommer MPLA is pensioenadvocaat. Tevens is hij partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015