Artikel Geld en Werk: Pensioen en overlijden

Gelukkig zit overlijden in een ‘klein hoekje’. Statistisch gezien is de kans dat een 25-jarige voor z’n pensioendatum komt te overlijden ongeveer maar 2 à 3%. Dat is dus niet zo heel erg veel. Eigenlijk juist daarom kunt u heel goed een partnerpensioen verzekeren voor uw nabestaanden. Immers als de kans klein is dát u komt te overlijden, is de premie die u daarvoor betaalt ook erg laag!

Ook durf ik te stellen dat u beter wat meer voor uw nabestaanden kunt doen, dan wat minder. Dat lijkt mij wel zo aardig, toch? Met andere woorden, op het nabestaandenpensioen moet u zeker niet bezuinigen.

Toch neem ik u nog even verder mee in het nabestaandenpensioen. Sinds 2000 hebben we te maken met absolute gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen enerzijds en anderzijds tussen gehuwden en ongehuwden/alleenstaanden. Op zich terecht, en los daarvan, verplicht vanuit Europese wetgeving. Het gevolg is wel geweest dat er nagenoeg alleen nog maar een nabestaandenpensioen is verzekerd voor u, zolang u in dienst bent bij uw werkgever. Met andere woorden: als u ontslagen wordt of ontslag neemt, is er geen nabestaandenpensioen meer. Ook als u snel met een nieuwe baan begint, dan nog kan het zijn dat de jaren die u bij uw oude werkgever heeft gewerkt, niet meetellen voor de hoogte van het nabestaandenpensioen. Wel is het zo dat u dit ‘vrijwillig’ kunt bijverzekeren. Maar dat moet u dan wel doen.

Hoe dat bij u zit, staat natuurlijk op het UPO, uw Uniforme Pensioen Overzicht. Dit krijgt u binnenkort weer of hebt u onlangs al gehad. Bestudeert u dit dus eens goed. En als u het niet helemaal snapt, trekt u dan alstublieft snel aan de bel, bij uw werkgever, de betrokken pensioenadviseur of uw pensioenfonds/verzekeraar. Overlijden zit immers in een ‘klein hoekje’!

Dan is er nóg een aanvullend addertje onder het gras. Eigenlijk is dus vaak alleen maar een ouderdomspensioen verzekerd voor de periode na de pensioendatum, nu nog 65 jaar (daarover de volgende keer meer). Als u dus ook na uw pensionering een nabestaandenpensioen wilt hebben, dan moet en kunt u een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen. Dat is overigens een wettelijk recht. Maar, het gevolg daarvan is natuurlijk wel, dat u dan minder ouderdomspensioen overhoudt…….
Ruim 2/3 van alle Nederlandse werknemers heeft inmiddels een nabestaandenpensioen zoals ik hier heb geschetst!

De AFM heeft dat in haar rapport ‘Geef Nederlanders Pensioeninzicht’, waaruit blijkt dat Nederlanders (veel) te hoge pensioenverwachtingen hebben, ook nog eens aangegeven.

Als u nog pensioenrechten hebt opgebouwd en achtergelaten bij een vorige werkgever, betrek deze er dan ook bij. Ook voor deze pensioenen hebt u al een UPO ontvangen. Zo niet, uiterlijk in 2011 krijgt u ook daarvan een UPO. Vanaf 1 januari 2011 staan al uw pensioenrechten overigens ook in het Pensioenregister, www.pensioenregister.nl. Noteert u die datum alvast op de kalender?

Al met al goed om uw UPO(‘s) eens goed te scannen en er achter te komen hoe dat bij u zit. Lukt u dat niet zelf, zoekt u dan hulp. Of nee, dwingt u dan af dat u geholpen wordt. Het is tenslotte uw pensioen!

Mr. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015