Artikel Geld en Werk: Pensioen en wonen en werken in het buitenland?

Steeds meer mensen wonen en/of werken (een tijd) in het buitenland. Dit heeft 2 consequenties. Als u in het buitenland woont en werkt dan bouwt u geen AOW op. Tenzij u vrijwillig de AOW-premie betaalt die ook in Nederland verschuldigd zou zijn. Bepalend is hierbij altijd of uw woonplaats en/of het land waar u belasting betaalt. Als u dus in Nederland woont, maar in het buitenland werkt, bouwt u gewoon AOW op. Woont u in het buitenland en werkt in Nederland, dan bouwt u ook AOW op, immers u zult in het zogenaamde bronland (waar u het inkomen dus vandaag krijgt) ook belasting moeten betalen. Ook de kinderen bouwen dan vanaf hun 15e geen AOW op, houdt u daar ook rekening mee.

Verder is van belang om goed te kijken naar het pensioen dat u bij een buitenlandse werkgever opbouwt. Het is niet overal zo dat u een zogenaamde tijdsevenredige aanspraak krijgt als u ontslag krijgt of neemt. Soms bent u het pensioen gewoon kwijt. Ook kan het zijn dat uw buitenlandse werkgever het pensioen in het eigen bedrijf heeft. En als dat failliet gaat, tja, dan is uw pensioen ook weg. Deze laatste voorbeelden zijn met name in Duitsland van belang.

Daarnaast is ook van belang dat u vanaf 2015 – dus dat treft iedereen die op of na 1 januari 1950 is geboren – geen AOW-toeslag meer krijgt zolang uw/de partner nog geen 65 jaar is.
Na 2015 krijgt iedereen dus pas AOW als zij of hij, zelf 65 jaar is.

Ik laat hierbij de AOW-plannen van de regering nog even buiten beschouwing. Dit zal overigens betekenen dat, zoals het zich laat aanzien, de AOW-leeftijd gefaseerd naar 67 jaar gaat. En dus vanaf 2012 iedere jaar 1 of 2 maanden later dan 65 jaar ingaat, zodat rond 2030 – als de vergrijzing op z’n hoogtepunt is – de AOW-leeftijd voor iedereen 67 jaar is.

Ook zullen steeds meer Nederlanders na hun pensionering naar het buitenland gaan, zeker de eerste jaren. Normaal gesproken levert dat geen problemen op. En wordt zowel de AOW als het werkgeverspensioen gewoon in het buitenland uitgekeerd en zal daar ook vaak belast zijn. Er zijn wel een paar – exotische landen – waar de AOW niet wordt uitgekeerd. Ook gelden er voor een aantal landen een beperkte uitkering, omdat hier rekening wordt gehouden met de levensstandaard in dat land.

Wilt u meer weten over alles omtrent de AOW? Kijkt u dan ook eens op www.svb.nl., daar staan vele vragen en voorbeelden op. Overigens worden in het (nationale) pensioenregister op het internet vanaf 2012 niet alleen al uw pensioenrechten vermeld maar ook uw AOW-rechten. Dat is wel zo makkelijk en overzichtelijk.

Tot slot wil ik toch ook zeker alle - van origine - allochtone Nederlanders attenderen op hun pensioen. Omdat de AOW wordt opgebouwd van de 15-jarige leeftijd, mits u in Nederland woont, mist u voor elk jaar dat u na uw 15e niet in Nederland hebt gewoond, de AOW. Als u dus pas vanaf uw 40e in Nederland woont, krijgt u maar een halve AOW.
U moet dan ook maar eens nagaan of u wellicht in uw voormalig woonland nog pensioenrechten hebt opgebouwd. Hetzij van overheidswege of bij uw toenmalige werkgever.

Pensioendenken begint altijd bij het inventariseren van wat u heeft. Daarna kunt u pas juiste keuzes maken. Dat u steeds meer eigen keuzes moet maken, daar ben ik van overtuigd.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015