Artikel Geld en Werk: Pensioenverwachtingen te hoog

Dat is de titel van het rapport van de AFM, dé Autoriteit Financiële Markten. De AFM houdt zich vooral ook bezig met de communicatie van pensioen. Uit hun onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders ten onrechte verwachten dat ze veel meer pensioen gaan ontvangen dan ze in werkelijkheid krijgen. We verwachten vaak zo’n 70% van het laatst verdiende salaris en gaan er dan ook nog vanuit dat het aangepast wordt aan de inflatie. De werkelijkheid is echter – helaas – dat het gemiddeld minder dan 50% is van het gemiddelde salaris dat u in uw loopbaan heeft verdiend. En de kans dat het ieder jaar wordt verhoogd met de inflatie is niet groot. Zeker de komende 5 tot 10 jaar niet. De vraag is dan natuurlijk: hoe kan dat? Ik ga u de komende tijd de nodige pensioenkennis bijbrengen. Misschien is het goed om mijn columns uit te knippen zodat u ze later nog eens kunt teruglezen.

De vorige keer heb ik met u besproken hoe u naar uw pensioen moet kijken en de laatste AOW-ontwikkelingen aangegeven. Van belang is hierbij dus dat u na 2025 pas vanaf 67 jaar AOW krijgt en dat u vanaf 2015 geen partnertoeslag meer krijgt als uw partner jonger is dan u. Iedereen krijgt dus alleen naar ‘zijn of haar eigen AOW, vanaf 67 jaar’. Verder is van belang natuurlijk dat u al uw “pensioenen” verzamelt zodat u een goed overzicht heeft.

Dan het werkgeverpensioen. Normaal bouwt u gedurende ongeveer 40 jaar pensioen op, van 25 tot 65 jaar dus. Voor jongeren geldt echter dat zij al vanaf 21 jaar pensioen opbouwen en ‘dus’ tot 67 jaar. Schrijft u voor u zelf nu eens al uw dienstjaren op, dus vanaf wanneer bent u gaan werken, waar, en hoe lang. En zet u erbij of u daar pensioen hebt opgebouwd. Stel immers, dat u wel op uw 22e bent gaan werken, maar pas vanaf 25 jaar pensioen bent gaan opbouwen, dan mist u al 3 jaar. Stel vervolgens dat u een paar keer een paar maanden werkeloos bent geweest, samen 2 jaar, ook die jaren mist u wellicht. Ook de jaren dat u zelfstandig ondernemer bent geweest, tellen niet mee. Telt u vervolgens deze jaren op. Stel u komt op 32 jaar. Dan komt u dus niet aan 70% maar zult u ongeveer aan 32/40, dus maar 56% komen.

Vervolgens, en daarvoor hebt u de pensioenopgaven of de Uniforme Pensioenoverzichten nodig van al uw (oude) pensioenen, is de pensioenregeling zelf van belang. Vroeger werd er namelijk vaak rekening gehouden met een zogenaamde hoge AOW-franchise. Over een deel van uw salaris bouwde u geen pensioen op. Een voorbeeld. Stel u verdient € 30.000,-. Over de eerste € 15.000,- bouwt u geen pensioen op. U zou dan bij 70% uitkomen op een pensioen van: € 15.000,- x 70% = € 10.500,-. Maar, u krijgt maar € 8.400,- AOW. Pensioen en AOW zijn samen dan maar 63% van uw inkomen. De reden hiervoor was dat men vroeger uitging van kostwinners, terwijl men tegenwoordig uitgaan van tweeverdieners. Dat betekent dat bij jongeren dit niet snel zal spelen, maar bij ouderen, zeker bij pensioenopbouw tot circa 2000 wel.

U ziet, er zijn vanuit het missen van een aantal dienstjaren én als gevolg van een (te) hoge AOW-inbouw vroeger, al snel twee substantiële aanleidingen om te veronderstellen dat u niet op 70% uitkomt.

De volgende keer gaan we verder met uw ouderdomspensioen. Denkt u nu al, daar kom ik echt niet uit: komt u dan 28 februari a.s. naar de PensioenEHBO te Tilburg, zie www.pensioenEHBO.nl. Ook als u andere vragen heeft, mailt u ze dan naar info@brabantsdagblad.nl, dan neem ik ze een volgende keer mee.

Mr. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015