Artikel Geld en Werk: Waardeoverdracht

Sinds 1 januari van dit jaar is er naast het individuele recht op waardeoverdacht als u van baan wisselt, ook een collectief recht op waardeoverdracht voor uw werkgever. Hoe zit dat nu precies.

Als u een andere baan krijgt, kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe werkgever. Vaak is dat handig, u houdt dan uw pensioenrechten mooi bij elkaar. Soms is het financieel slim omdat u dan een beter pensioen krijgt. En soms moet u het niet doen, omdat uw oude uitvoerder het gewoon heel goed doet en uw opgebouwde pensioen jaarlijks indexeert. Het is uw recht, dus u doet het alleen als u het wilt en het u iets oplevert. Het is immers niet voor niets een individueel recht.

Sinds begin 2008 is er voor de werkgever het ‘recht’ op waardeoverdracht bijgekomen als deze besluit om het pensioencontract bij een andere uitvoerder, fonds of verzekeraar onder te brengen. Concreet betekent dat, dat in ieder contract voor 2009 moet worden opgenomen hoe de voorwaarden zijn ingeval van waardeoverdracht. Dus ook in bestaande contracten.

Tot nu toe was dit een heikel punt in pensioenland. Want na 10 jaar bij een pensioenuitvoerder overstappen naar een andere kon wel, maar de liggende pensioenreserve meenemen kon vaak niet. Raar, maar waar. Vanaf nu kunnen werkgevers dus ‘scherpe’ afspraken maken. Presteert een uitvoerder niet, dan gaat uw werkgever weg en neemt de pensioenreserve mee. En dat is ook in het voordeel van de werknemers.

Uiteraard kunt u nog steeds niet weg bij een uitvoerder als u verplicht moet meedoen met een pensioenregeling (zoals bijvoorbeeld in de bouw of de metaal). Het heeft dus met name effect in de ‘vrije’ pensioenmarkt.

De voorwaarden waarmee uw werkgever te maken krijgt, moeten volgens de wet ‘eerlijk’ zijn. Dat is weliswaar een open en subjectieve norm, maar dat wil niet zeggen dat een uitvoerder onredelijke eisen mag stellen. Scherp onderhandelen dus! Toch denk ik dat u vaak beter bij uw huidige uitvoerder kunt blijven, mits deze presteert wat is afgesproken. Zet u daar dus eerst energie op, wat mij betreft. Omdat werknemers moeten instemmen met een collectieve waardeoverdracht, kunt u aan uw werkgever navragen of alles echt scherp uitonderhandeld is.

Even terug naar het individuele recht. Omdat vanaf 2007 de waarde berekend wordt op basis van de marktrente, kan het zijn dat uw nieuwe werkgever (fors) moet bijbetalen. Dit komt door het verschil tussen de marktrente, van ongeveer 4,9% nu en de contractrente van 3%.
Dit laat echter onverlet dat als u bijvoorbeeld € 10.000,-- pensioen heeft opgebouwd, ongeachte de waarde die u meekrijgt, u bij uw nieuwe werkgever ook weer € 10.000,-- pensioen terugkrijgt! Het kan wel zo zijn, als u een hoger salaris krijgt, dat u minder dienstjaren terug krijgt.

Vervolgens de vuistregel: tot uw 40-ste altijd overdragen, na uw 50-ste niet meer en er tussen in hangt af van een aantal factoren. Hoeveel pensioen hebt u opgebouwd, is het veel, dan niet overdragen, is het weinig, meestal wel overdragen. Wie indexeert beter, uw oude of nieuwe uitvoerder. Welke regeling is beter qua flexibiliteit, keuzemogelijkheden etc. De goede adviseur van uw nieuwe werkgever legt u dit haarfijn uit! Maak u daar gebruik van?

mr Theo Gommer MPLA is pensioenadvocaat. Tevens is hij partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015