Artikel Geld en Werk: zorgplicht in Pensioenland

Wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor uw pensioen? Uiteindelijk bent u dat zelf denk ik. Maar voordat we bij u zijn, zijn er nog een (groot) aantal partijen die óók een zorgplicht hebben voor uw pensioen. Allereerst is dat uw werkgever. Deze móet u informeren over het feit of en zo ja, wat de globale inhoud van uw pensioenregeling is. Als het goed gaat moet u er dus niet eens om hoeven vragen.
Als er vakbonden betrokken zijn bij het tot stand komen van de pensioenregeling mag u deze er ook op aanspreken. Ook de ondernemingsraad heeft in een aantal gevallen een belangrijke rol bij het tot stand komen en vooral het wijzigen van de pensioenregeling.

De volgende ‘zorgplichtige’ is de uitvoerder, het pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij. Deze moeten u niet alleen informeren, zodat u tijdig, juist en voor u begrijpelijk inzage krijgt in uw pensioen, maar ze moeten het geld ook goed beheren. De pensioenuitvoerders zijn of verantwoordelijk voor het goed beheren van uw pensioengeld of moeten u behoeden voor het nemen van teveel risico’s hiermee. Als u al wilt afwijken van het uitgangspunt dat ‘naarmate u ouder wordt, u minder risicovol zou moeten beleggen’, dan moet u begrijpen welke gevaren hier aan kleven. Daarna is de keus natuurlijk aan u.

Op de communicatie over uw pensioen vervolgens houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht. En op het beheer van het geld De Nederlandse Bank. Ook op de pensioenadviseur houdt de AFM toezicht en kunt u terecht bij het KiFiD (www.kifid.nl, Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).

Nadat u de interne klachtenprocedure van de adviseur of de uitvoerder heeft doorlopen, komt u bij de Ombudsman. Deze zal in eerste instantie een bemiddelingspoging doen. Daarna kunt u nog via de geschillencommissie en de tuchtcommissie verder bij het KiFiD. In plaats daarvan kunt u ook altijd nog de gewone rechter inschakelen.

Duizelt het u al? U ziet, er wordt door vele partijen ‘voor u gezorgd’ in pensioenland. Alleen, dit heeft slechts effect als u ook zelf uw verantwoordelijkheid neemt en goede zorg afdwingt!

Eigenlijk zou er ook nog een instantie moeten zijn die u attendeert op uw pensioen, of het allemaal wel voldoende is. Die is er nog niet, maar ach, neem ik die rol niet een beetje op mij?

Sommige zaken in het leven krijgt u niet aangeboden; daar moet u actief om vragen. Doet u dat vanaf nu?

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015