Artikel Geld en Werk: ZZP-ers en hun pensioen (*)

Het blijft een heikel punt, ZZP-ers en hun pensioen. Je kunt het namelijk van twee kanten bekijken. Of je stelt dat ZZP-ers gewoon hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Bouwen ze dus geen pensioen op dan hebben ze het ‘later’ arm. En bij overlijden hebben hun nabestaanden het ‘arm’, en bij arbeidsongeschiktheid heeft de hele familie ZZP het arm. Of je bent wat verstandiger – als overheid/maatschappij – en je zegt: hoe zelfstandig je ook bent, je móet – als je het objectief gezien kunt betalen – sparen voor een pensioen bovenop de AOW. Alleen AOW is tenslotte – zeker op termijn – ook niet zo riant. Ik kies voor het laatste. En ik zeg ook bewust dat pensioen sparen is. Niemand kan tegen sparen zijn. Er komt namelijk – ook voor ZZP-ers – een moment dat ze onvoldoende inkomen kunnen generen om goed van te leven. Hoeveel ze moeten sparen en tot welk inkomensniveau, en vanaf welke pensioendatum is nog niet zo relevant. Dát mag iedere ZZP-er zelf beslissen. De een leeft namelijk liever nu rijk en later arm(er), de ander houdt van meer evenwicht. Prima, maar de helft van
‘Stoere praat’, mijn bedrijf is mijn pensioen, dan verkoop ik toch mijn huis, is stoere praat. En praatjes vullen geen pensioengaatjes. Daar ben ik te wijs en verstandig voor.
Daarmee krijgen we ook ‘sterkere’ ZZP-ers, die echt kunnen overleven. En dat is macro-economisch op langere termijn voor iedereen goed. Voor de ZZP-er zelf en ook voor de maatschappij. We kunnen ons niet veroorloven over 20 jaar honderdduizenden arme ZZP-ers te hebben. Die gaan een beroep doen op de maatschappij. Ook krijgen we dan als ‘westers, ontwikkeld, luxe-land’ een maatschappelijke tweespalt. Werknemers met een goed aanvullend pensioen en ZZP-ers met alleen AOW. Dat moeten we gewoon niet willen. Dat is niet belerend of paternalistisch, maar gewoon ‘gezond boerenverstand’.

Daarom hebben Fred de Boer (voorzitter van de Vereniging ZZP) en ik hierover een whitepaper geschreven. Zodat later niemand ons kan verwijten: had er maar wat over geschreven, dan hadden we beter nagedacht. Mijn taak zit er dus in dit kader op. Nu mag de politiek/overheid/maatschappij het verder oppakken. Los daarvan, ZZP-ers houden hun eigen verantwoordelijkheid. Voor zichzelf, maar zeker ook voor eventuele nabestaanden. Dus ZZP-ers, denk er in ieder geval goed over na voordat je (n)iets doet!

(*) U kunt het whitepaper: Inkomenszekerheid ZZP-ers maakbaar! downloaden via www.akkermans.nl

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015