Artikel Het Financieeel Dagblad: Meer vragen is nodig

In zijn reactie op de pensioenspecial van eind vorig jaar snijdt dhr. Kohler (Beste redactie, 10 januari) twee rake punten aan. Allereerst vraagt hij zich af hoe het kan dat de ene fondsbeheerder zoveel beter (of slechter) presteert dan de andere. Vervolgens stelt hij dat hij gedwongen werd bepaalde beleggingen af te stoten op een minder gunstig tijdstip. En in beide gevallen beklaagt hij zich over een gebrek aan informatie en verantwoording.

Met betrekking tot het verschil in prestaties van fondsbeheerders durf ik twee stellingen aan. Allereerst dat hierbij vaak appels met peren worden vergeleken. Als de ene fondsbeheerder (meer) in aandelen zit dan een andere, krijg je natuurlijk andere resultaten. Dát de ene fondsbeheerder meer in aandelen zit, kan heel logisch zijn. Dit wordt gedaan op basis van het Asset Liability Management. Een ALM-studie geeft aan wanneer het geld nodig is om de (pensioen)uitkeringen te doen. Met andere woorden, wanneer moet het geld liquide te maken zijn. Het mag logisch zijn dat naarmate de beleggingshorizon langer is, er meer risicovol belegd kan en mag worden. Om een mooi voorbeeld te geven. Het pensioenfonds van Shell werd altijd als ‘rijk’ gezien, terecht. Het had een dekkingsgraad van 160%. Dat kwam omdat ze al lange tijd veel in aandelen zitten. Als gevolg van de beurscrises zijn ze (tijdelijk) gezakt naar ruim 80%. Ja, als de aandelen gehalveerd zijn qua waarde, zal dit dus ook wel gelden voor Shell. Paniek, nee, natuurlijk niet. Dit is dan toch gewoon het gevolg van het gekozen beleid. Gewoon rustig blijven, is mijn devies.
De tweede stelling is hierbij dat het dus niet zo kan zijn dat de ene fondsbeheerder, rekening houdend met zijn ‘mandaat’ beter presteert dan de andere. Dan is er wat aan de hand. Ik geloof er namelijk niets van dat Philips beter/anders presteert als het aandeel wordt gekocht door Pietje, Jantje, of wie dan ook, toch?
Als dat dus al zo is, dan laat een fondsbeheerder zijn ‘subjectieve’ mening te zwaar wegen, en overschat hij/zij zich, lijkt mij. Volgens mij, en laten we eerlijk zijn, zo staat het in alle theorie boekjes, kun je heel rationeel keuzes maken als het gaat om beleggingen.
En als een fondsbeheerder dan echt gelooft dat alleen hij de markt ‘kan verslaan’ dan heb ik een goeie deal voor hem. Hij garandeert mij een minimaal rendement, de rest is voor hem……precies.’Emotioneel’ beleggen is toch juist wat je niet moet doen, blijkt altijd weer.

Vervolgens zijn opmerking over de ‘verplichting’ om bepaalde beleggingen te moeten ontmantelen omdat zijn bank had besloten dat opties niet meer mochten. Pardon? Wie is hier nu klant en wie is nu uitvoerder? Laat ik eerlijk zijn, die tijd is toch geweest .Ik bepaal toch hoe om te gaan mijn (lees in casu die van mijn BV) beleggingen, toch niet de uitvoerder (eenzijdig). Natuurlijk moet ik mij hierbij aan de wet houden, maar verder is er toch echt klant en uitvoerder.

Voor beide gevallen tot slot, gelden zijn terechte opmerkingen over de informatie en verantwoording, de transparantie van dit alles. Prof. Henriëtte Prast heeft dit meermalen onderzocht en komt steeds tot de conclusie dat we in (zeker in Nederland) nogal lijdelijk zijn als het gaat om financiële zaken. We accepteren dat we geen info krijgen, niet de juiste info en niet begrijpelijk. Dat is raar, want het is toch het geld van de gerechtigde? De Pensioenwet heeft daar met ingang van 2007 eigenlijk een prima wettelijk kader voor aangegeven: informatie moet tijdig, juist en begrijpelijk (voor de ontvanger) zijn. Krijgt u dus niet de relevante info: net zo lang vragen tot u het wel krijgt (….dat kan wel eens even duren). Of u dat zelf doet, uw werkgever, het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds, dat maakt niet zoveel uit. Doet u dat niet, tja, dan doet u zichzelf te kort, lijkt mij. De wet(gever) staat in ieder geval aan uw kant, maakt u daar gebruik van?

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015