Artikel Het Financieeele Dagblad: Arbeidsongeschiktheidspensioen en Carenzjaren.

Wat, zult u zeggen, Carenzjaren? Wat is dat nou weer? Dat zal ik u vertellen, want het is wel van – uw - belang.

Was u ontslagen – ach, u kreeg een leuke gouden handdruk mee – en nu al weer een nieuwe baan – is de crisis dan toch al weer op z’n retour.

U doen mee aan het pensioen, natuurlijk, u hebt een nabestaandendekking én een arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Na een jaar wordt u aangereden – u kunt wel goed autorijden, maar hij/zij achter u niet….- whiplash, etc., in de WIA.

Gelukkig denkt u, heb ik een aanvullende dekking aangevinkt op het keuzeformulier. Gewoon dus 80% van mijn salaris, een geluk bij een ongeluk. Helaas. Ondanks het feit dat de Wet Medische Keuringen voor pensioenverzekeringen keuringen verbiedt, kennen verzekeraars zogenaamde Carenzjaren.
Dit is een stok – om mee te slaan – waarbij men zegt dat ze geen ‘brandende huizen’ kunnen verzekeren. De eerste 3 en soms zelfs 4 jaar, bent u dus gewoon niet verzekerd. Als uw werkgever op basis hiervan ook een wachttijd in de pensioentoezegging voor arbeidsongeschiktheid heeft opgenomen, staat u met lege handen. Dat is niet in de lijn met de bedoeling van Wet Medische Keuringen, waarbij het juist de bedoeling was dat bij het aangaan van een arbeidsverhouding juist niet gekeurd mocht worden (behalve bijvoorbeeld een piloot op z’n ogen, gelukkig mag dat wel!). Bovendien is dat ook in strijd met de Pensioenwet, die zegt dat er voor nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen helemaal geen wachttijd mag zijn!

Meestal probeer ik wel iets positief te bekijken, zoals ook in deze. Laten we het op een weeffout in de wetgeving houden. Wetgever, doe hier dus wat aan!
Aan de andere kant: als je weet als verzekeraar, dat je wel degelijk de kans hebt dat je af en toe ook een ‘brandend huis’ in huis hebt gehaald, dan bereken je dat en verhoog je gewoon je premie. Dat is tenslotte een schadeverzekering: premies moeten de uitkeringen dekken. Als je niet weet hoeveel het exact is, verhoog je de premie met 10%, terwijl je eigenlijk denkt dat 5% voldoende is. Na een paar jaar heb je de echte resultaten en statistieken en geef je de teveel betaalde premie (met rendement!) terug. Dat is ondernemen. Dus kom op (goede) uitvoerders, laat je horen!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015