Artikel Het Financieeele Dagblad: Collectief verzet tegen het pensioensysteem?

Er steekt een nieuwe wind op in pensioenland. Ik noem die New Real.
Met name de reacties van minister Van der Horst en ook Super de Boer hebben dit wat mij betreft bevestigd. Het lijkt erop of de nieuwe pensioenwereld versneld is gekomen en er collectief verzet tegen vooral de solidariteit in het systeem aan het ontstaan is. Een generatiediscussie is daarbij niet zo erg, een generatieconflict wel lijkt mij.

Minister Van der Horst, in haar hoedanigheid als werkgever van de ambtenaren, zegt immers keihard: we gaan zeker niet meer pensioenpremie betalen en als dat moet, zal dat ontslagen tot gevolg hebben. Tenslotte moet het budgettair neutraal blijven. Zakelijk misschien prima, maar de vraag is wel welke reactie dit bij de andere CAO-partij zal oproepen. Ook Super de Boer weigert als sponsor meer te betalen en zegt doodleuk de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds op.

Even los van het feit of dit überhaupt per de gemelde datum kan, en of ze niet toch een verplichting hebben om (meer) te betalen voor de uitvoering van de opgebouwde rechten is mijn vraag ook, wie de toezegging daarna gaat uitvoeren? De vervolgvraag is daarbij of een andere uitvoerder dat beter of goedkoper kan dan het eigen pensioenfonds. In ieder geval kan het niet zo zijn dat de toezegging doorloopt en er geen uitvoerder is. Dat is namelijk in strijd met de Pensioenwet. In beide zaken is er sprake van (ongepaste) ‘spierballentaal’.

Het gevolg van deze harde en eerder emotionele dan zakelijke opstelling is natuurlijk dat ook de andere betrokken partijen zich harder zullen gaan opstellen. Het gevolg dáárvan is dan weer dat iedereen voor ‘zijn eigen positie’ gaat. De gepensioneerden voor ‘slechts’ indexatie, de werkgevers voor ‘slechts’ een lagere premie en de actieven voor behoud van opgebouwde rechten én indexatie, maar wél voor minder premie.

Binnen de groep actieven zullen de jongeren dit met lede ogen aanzien en ook hun eigen plan gaan trekken, waardoor elke vorm van solidariteit zwaar onder druk komt te staan. Dan eindigen we met een generatieconflict en stort het systeem echt in.

Kortom. Realiteit is inmiddels troef in pensioenland. Niet ten onrechte en niet erg. Maar we moeten wel ‘begrip’ houden voor elkaars positie. Misschien niet meer emotioneel solidair maar zakelijk solidair. Dat noem ik New Real in pensioenland. Dan komt het goed, niet zomaar, maar het komt wel goed.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015