Artikel Het Financieeele Dagblad: Hoe zeker is uw pensioen?

Hoe het ook zij, alle pensioengelden worden belegd en daaraan kleven risico’s

U betaalt pensioenpremie, of uw werkgever betaalt het, of nog vaker, beide betalen. Uw werkgever houdt uw deel in op uw salaris en draagt het keurig af aan de pensioenuitvoerder. Een bedrijfstakpensioenfonds (dus de bouw, metaal, maar ook de zorg en de ‘ambtenarij’), een ondernemingspensioenfonds (Shell, Unilever, Philips etc.) of een (pensioen)verzekeraar.

Hoe zeker is daarmee uw pensioen, is dan natuurlijk de vervolgvraag?
Zeker, maar ook weer niet. Ongeacht de pensioentoezegging die u heeft. Dat is of een salaris/diensttijdregeling, dus u krijgt bijvoorbeeld 50, 30 of 100duizend euro pensioen als u 65 jaar wordt. Dat noemen we een uitkeringsovereenkomst of ook wel een defined benefit-regeling. Er is u dan toegezegd dat u een bepaalde vaststaande uitkering krijgt (los van inflatiecorrectie natuurlijk). Of u hebt een premieovereenkomst. Dan doen u en uw werkgever ieder jaar een bepaald bedrag (een percentage van uw salaris) in de pensioenspaarpot. Afhankelijk van de hoogte van deze spaarpot krijgt u vanaf uw 65-ste een jaarlijkse uitkering.
In beide gevallen wordt er rekening gehouden met een 3-tal zaken. De levensverwachting vanaf uw 65-ste. Deze is heel goed in te schatten. Het is immers niet aannemelijk dat we ‘plotseling’ heel erg veel en snel ouder worden. Het risico dat hier dus in zit, is niet zo groot.
Daarnaast wordt er voorzichtig gerekend met betrekking tot de levensverwachting, dus dat zit wel goed. Vervolgens is de vraag wat de markrente op de pensioendatum is. Als deze bijvoorbeeld 6% is, is dat natuurlijk veel gunstiger dan als deze 3% is. Dat scheelt, bij een pensioenkapitaal van € 1.000.000,-- al snel 20% qua uitkering (€ 102.000 ten opzichte van € 81.000). Als u dus weet dat uw pensioen mede afhankelijk is van de marktrente op de ingangsdatum is het goed om dit vanaf een paar jaar voor uw pensioendatum te blijven volgen. Of dat te laten doen natuurlijk. Zodat u ‘toe kunt slaan’ op het juiste moment. De mogelijkheid van flexibele pensioendata, deeltijdwerken etc., bieden hiervoor alle ruimte.
Vervolgens is het rendement dat met uw premies wordt behaald van heel groot belang. Dus vanaf de periode dat u de premie betaalt tot het moment dat u met pensioen gaan. Immers, hoe hoger het rendement, hoe zekerder het pensioen en ook hoe hoger de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Dan zijn er twee smaken. Of er wordt voor zekerheid gekozen. Dat betekent minder rendement, maar dan ook minder pensioen. Ook kunt u gaan voor een lagere inflatiecorrectie. En als u dat allemaal wel wilt, een hogere premie. Dat scheelt dan dus ook 20% premie! Kiest u voor meer risico, dan kiest u daardoor voor een – realistische – kans op een hoger pensioen. Eigenlijk is de keus aan u. Hoezeer ik ook wel snap dat als u geen individuele beschikbare premieregeling heeft, uw invloed via de paden van bestuursvertegenwoordiging, verantwoordingsorgaan, ondernemingsraad, beleggingscommissies etc. loopt. Maar goed, als u invloed wílt uitoefenen op uw pensioen, dan moet u daar natuurlijk wel moeite voor doen en u ermee bemoeien. Gezien alle hectiek op dit moment blijkt wel dat het van voldoende belang is om daar tijd aan te besteden. Tenslotte is pensioen ook niet meer en minder dan gewoon ‘een zak met geld’, en er zijn toch heel veel mensen die geld interessant genoeg vinden om daar veel tijd aan te besteden. Tot slot nog even kosten. Ach, ik zeg wel eens: deze zijn altijd te hoog, hoezeer ook de uitvoerder kosten moet (mogen) maken om mijn pensioenregeling goed uit voeren. Blijft u daar dus ook kritisch op. Kortom, niets is zeker, ook uw pensioen niet. Toch hoeft u door realistisch en kritisch te zijn niet voor verrassingen te komen staan.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015