Artikel Het Financieeele Dagblad: New Real in pensioenland

New Real in pensioenland; collectief verzet tegen het pensioensysteem?

De reacties van met name minister Van der Horst en ook Super de Boer hebben mij verbaasd Het lijkt erop of de nieuwe pensioenwereld versneld is gekomen en er collectief verzet tegen met name de solidariteit in het systeem aan het ontstaan is. Dat is niet goed, immers een generatiediscussie is niet erg, een generatieconflict wel. De overheid als werkgever en ook Super de Boer zetten zaken namelijk op scherp.

Minister Van der Horst, in haar hoedanigheid als werkgever van de ambtenaren, zegt immers keihard: we gaan zeker niet meer pensioenpremie betalen en als dat moet, zal dat ontslagen tot gevolg hebben. Tenslotte moet het budgettair neutraal blijven. Zakelijk misschien prima, maar de vraag is wel welke reactie dit bij de andere CAO-partij zal oproepen.

De werkgever Super de Boer weigert als sponsor meer te betalen en zegt doodleuk de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds op.
Even los van het feit of dit überhaupt per de gemelde datum kan, en of ze niet toch een verplichting hebben om (meer) te betalen voor de uitvoering van de opgebouwde rechten is mijn vraag ook, wie de toezegging daarna gaat uivoeren. De toezegging aan de werknemers zullen ze toch echt na moeten komen!

Het gevolg van deze harde en naar mijn mening eerder emotionele dan zakelijke opstelling is natuurlijk dat ook de andere betrokken partijen zich harder zullen gaan opstellen. Het gevolg daarvan is dat iedereen voor ‘zijn eigen positie’ gaat. De gepensioneerden voor ‘slechts’ indexatie, de werkgevers voor ‘slechts’ een lagere premie, de actieven voor behoud van opgebouwde rechten, indexatie en minder premie.

Binnen de groep actieven zullen jongeren dit met lede ogen aanzien en ook hun eigen plan gaan trekken, waardoor elke vorm van solidariteit zwaar onder druk komt te staan. Dan eindigen we met een generatieconflict en stort het systeem echt in.

Kortom. Realiteit is troef in pensioenland. Niet ten onrechte. Maar we moeten wel ‘begrip’ houden voor elkaars positie. Misschien niet meer emotioneel solidair maar zakelijk solidair. Dat noem ik New Real in pensioenland. Dan komt het goed, niet zomaar, maar het komt wel goed.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015