Artikel Het Financieeele Dagblad: Wat moet u allemaal krijgen?

Is de pensioencommunicatie voor u op niveau?

Zeker vandaag de dag moet u alle relevante informatie krijgen over uw pensioen. Allereerst omdat de Pensioenwet sinds 1 januari jl. helemaal, in al z’n ins en outs van kracht is (behoudens het toeslaglabel). En omdat u gezien de huidige tijden maar beter goed geïnformeerd kunt zijn. Daarnaast moet u natuurlijk goed voorbereid zijn op de toekomst. Als u de komende tijd om wat voor reden ook aan de slag gaat/moet bij een nieuwe werkgever is het goed om te weten wat u te wachten staat.

Wel, allereerst begint het natuurlijk bij het sollicitatiegesprek. Het is verstandig om goed te kijken naar de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever. In de aangeboden arbeidsovereenkomst moet zijn opgenomen of er een pensioenovereenkomst is. Daarnaast moet formeel binnen één maand na aanvang van de werkzaamheden bericht worden óf er een pensioenovereenkomst is, waar deze is ondergebracht en wanneer de pensioenopbouw start. Vervolgens moet hetgeen afgesproken is tussen u en uw nieuwe werkgever worden opgenomen in de pensioenovereenkomst Vaak wordt echter volstaan met een summiere overeenkomst waarin niet meer staat dan dát er een pensioenregeling is (die al dan niet op u van toepassing is). Vervolgens wordt verwezen naar het pensioenreglement. Hierin staat alles wat omtrent uw pensioenregeling relevant is. Dus, wat voor soort pensioenregeling is het (uitkerings-, kapitaal-, of premieovereenkomst), maar ook de hoogte van het opbouwpercentage, de AOW-franchise en natuurlijk de soorten pensioen. Dit zou zo geschreven moeten zijn dat u het redelijkerwijs snapt. Formeel is voor ‘dit snappen’ eigenlijk de startbrief bedoeld. Daarin staat in voor u begrijpelijke bewoordingen wat de (on)mogelijkheden van de regeling zijn en de daaruit voor u voortvloeiende rechten en plichten.

Nou wordt er in de praktijk naar mijn mening al snel gewerkt met een vrije korte startbrief, en van daaruit ook weer verwezen naar het pensioenreglement. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat juist de startbrief u echt persoonlijk informeerde. Dus hoeveel pensioen u kunt opbouwen, wat uw keuzes (kunnen) zijn (bijvoorbeeld nabestaandenpensioen) en wat dat allemaal dan wel niet kost. Uiteindelijk mag volgens de wet volstaan worden met een ‘algemene’ startbrief, waarin dus in algemene bewoordingen de (on)mogelijkheden van uw pensioenregeling staan. Mmm, dat is het toch net niet vind ik. Een goede uitvoerder (en de werkgever zorgt daarvoor) informeert u bij de aanvang van deelname aan de pensioenregeling persoonlijk. Gebaseerd op uw persoonlijke uitgangspunten. Zodat u echt keuzes kunt maken, en niet pas achteraf, na een jaar, als u het eerste UPO krijgt.

De gevolgen van uw keuzes en de uitkomsten krijgt u namelijk pas bij uw eerste Uniforme Pensioen Overzicht te zien. Dit UPO krijgt u –vanaf 2008 - ieder jaar volgend op het jaar van deelname.

Tot slot is er in de ‘driehoek’ werkgever/werknemer/uitvoerder nog de zogeheten uitvoeringsovereenkomst. Deze wordt door de werkgever aangegaan met de uitvoerder. Hierin worden zaken als tarivering, kosten, service level agreements etc., opgenomen. Niet direct van belang voor u, maar toch goed om te weten voor het geval dat!

Wel, een hele hoop info. Misschien wel veel, maar toch goed om een overzicht te hebben. Het jaarlijkse terugkerende UPO is sterk bepalend aan het worden. Ook het toeslaglabel (althans in ieder geval de info over uw toeslag) wordt dit jaar toegevoegd.

Nog even op een rij:
- de arbeidsovereenkomst
- pensioenovereenkomst (vragen bij aanvang baan, maar in ieder geval binnen één maand na aanvang van uw werkzaamheden);
- pensioenreglement (met name als in de pensioenovereenkomst naar het reglement wordt verwezen);
- startbrief: binnen 3 maanden na aanvang baan;
-UPO (+ toeslaglabel): ieder jaar;
(-uitvoeringsovereenkomst: tussen werkgever en uitvoerder, pensioenfonds of verzekeraar).

Zeker diegenen onder u die wel actief bij de pensioenregeling zijn betrokken – als P&O-er of vanuit de OR – zullen zich wel goed ook in deze onderliggende stukken moeten verdiepen. En zoals met alles, hoe meer je er vanaf weet, des te leuker wordt het. Dat geldt ook voor pensioen(regelingen). Tot slot, hoe meer gegevens u hebt voordat u begin aan een nieuwe baan en/of keuzes maakt des te beter uiteraard. Vraag u er dus gewoon naar?

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015