Artikel Het Financieele Dagblad: Berichtgeving zet DGA op verkeerde been.

In het FD van 23 oktober wordt bericht dat DGA’s als ze niet kiezen automatisch onder de werking van de Pensioenwet gaan vallen per 2008. Dit is onjuist. Ze verliezen dus ook niet de mogelijkheid om hun pensioen ‘terug te halen’ naar een eigen BV zoals wordt gesteld.

Zowel in de tekst van artikel 8 van de Invoeringswet Pensioenwet als in de toelichting staat uitdrukkelijk dat als een DGA niet actief kiest, hij of zij niet onder de Pensioenwet valt. Dit is ook logisch. De werkingsduur van de ‘oude’ Pensioen- en spaarfondsenwet is voor de DGA feitelijk verlengd tot 2008. Daarna vervalt hij. Omdat de hoofdregel is dat de DGA niet onder Pensioenwet valt, deze is alleen van toepassing op gewone werknemers, is er dus niets aan de hand. Dit is zowel de grammaticale uitleg, de wetsystematische als wetshistorische. De memorie van toelichting bevestigt dit ook expliciet. Een kwestie van lezen. Iedere jurist kent (?) deze principes toch? Waarom ‘verlichte geesten’ toch anders willen doen laten geloven is mij een raadsel. Zouden ze hier soms belang bij hebben? Niets doen is dus automatisch geen Pensioenwet!
Dit staat overigens los van het feit dat ik zeker geen tegenstander ben om pensioenaanspraken onder de beschermende werking van de Pensioenwet te bergen, maar dat is een andere discussie.
Met deze berichtgeving worden DGA’s op het verkeerde been het verkeerde bos in gestuurd!

mr. Theo Gommer MPLA, advocaat/partner Gommer & Partners Pensioen Advocaten en

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015